ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Στην εκτίμηση της σεισμικής ικανότητας ή τρωτότητας των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης του Δήμου Αριστοτέλη, αποσκοπεί η πρωτοβουλία για ένταξη του προσεισμικού ελέγχου των κτιριακών υποδομών του Δήμου προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ενώ πρόθεση του Δήμου είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία ακόμα και εξ ιδίων πόρων.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόταση, στον πρωτοβάθμιο έλεγχο θα γίνει ταχύς οπτικός έλεγχος (Τ.Ο.Ε.) των εξεταζόμενων κτιρίων και αξιολόγηση των δεδομένων που θα προκύψουν, ώστε να…

εντοπιστούν οι επισφαλείς υποδομές για τις οποίες απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Στο δεύτερο στάδιο θα γίνει προσεγγιστική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτιρίων, που κρίθηκαν ως επισφαλή από τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, μέσω απλοποιημένων υπολογισμών και μη καταστροφικών ελέγχων. Μέσω της διαδικασίας θα εντοπιστούν τα κτίρια που έχουν χαμηλή αντοχή και χρήζουν άμεσα επεμβάσεων αποτίμησης και ανασχεδιασμού.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος σημείωσε σχετικά:

«Προφανώς η απόφασή μας, να προχωρήσουμε στον προσεισμικό έλεγχο, δεν συνεπάγεται οποιονδήποτε κίνδυνο για σχολικές ή άλλες υποδομές του Δήμου μας. Πραγματοποιούμε τον έλεγχο, ακριβώς για να επιβεβαιώσουμε και να εξασφαλίσουμε την απουσία ακόμα και του παραμικρού κινδύνου, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων αντισεισμικών κανονισμών. Η ασφάλεια των παιδιών μας, που στεγάζονται στα σχολικά κτίρια του Δήμου και η ασφάλεια όλων των κατοίκων και επισκεπτών σε δημοτικές υποδομές όπως το Δημαρχείο, τα Κοινοτικά Καταστήματα και το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού, δεν μπορούν να τεθούν σε διαπραγμάτευση και αναμονή. Γι` αυτό και σπεύδουμε να αξιοποιήσουμε πόρους που προορίζονται για δαπάνες προσεισμικού ελέγχου, αλλά με δεδομένο το προβλεπόμενο κόστος της διαδικασίας, δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε εξ` ιδίων αν προκύψει οποιαδήποτε καθυστέρηση. Καλύτερη μέθοδος θωράκισης, είναι η πρόληψη και μ` αυτόν τον γνώμονα κινούμαστε.»

Δείτε εδώ σε ποια κτίρια θα πραγματοποιηθεί προσεισμικός έλεγχος, σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση:

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 28/6/2021]