ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Άρθρο του κ. Δημήτρη Δημητριάδη, Διευθύνοντα Συμβούλου της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε που φιλοξενήθηκε στο πρόσφατο τακτικό Newsletter του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

Μετά από πολλά χρόνια καθυστερήσεων και στασιμότητας, με την υπογραφή της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός με την Ελληνική κυβέρνηση για την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, κλείνει ένας κύκλος αβεβαιότητας και ανοίγει ένας κύκλος ανάπτυξης.

Μια από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην χώρα μας, που παρόλα αυτά αντιμετώπισε ουκ ολίγα εμπόδια, βρίσκεται πλέον σε τροχιά ολοκλήρωσης, η οποία θα ξεκλειδώσει πολλαπλά οφέλη στο άμεσο μέλλον, αλλά και μακροπρόθεσμα. Η Ελληνικός Χρυσός, από την πρώτη μέρα που δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή, έχει ασκήσει μια μεταλλευτική δραστηριότητα με έμφαση στις αρχές της υπεύθυνης μεταλλείας και την εφαρμογή των αυστηρότερων περιβαλλοντικών όρων. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει σημαντική οικονομική αξία για την περιοχή και την ελληνική οικονομία γενικότερα, υλοποιώντας επενδύσεις άνω του 1,3 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη του Έργου των Σκουριών και τον εκσυγχρονισμό των μεταλλείων Ολυμπιάδας και Στρατωνίου, η παραγωγική δυναμική των οποίων οδήγησε, μέχρι σήμερα, σε  εξαγωγές ύψους €907 εκατ., €393 εκατ. έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και €999 εκατ. ευρώ έσοδα για ελληνικές επιχειρήσεις μέσω προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.

Επιπλέον, έχουν επενδυθεί άνω των €100 εκατ. για ένα από τα ιστορικώς μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην Ελλάδα που υλοποιούμε τα τελευταία έτη στην περιοχή της Ολυμπιάδας.  Έχοντας καθαρίσει την περιοχή από 3 εκ. τόνους μεταλλευτικών καταλοίπων από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα, εξυγιαίνουμε πλήρως έκταση 450.000 τ.μ, μέρος της οποίας πλέον καταλαμβάνεται από ένα φυτώριο 150.000 τ.μ. όπου καλλιεργούμε περισσότερα από 400 είδη τοπικών φυτών που χρησιμοποιούνται στα έργα αποκατάστασης.

Η νέα σελίδα που ανοίγει για την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός με τη νέα επενδυτική συμφωνία,  συνοδεύεται από ένα σημαντικά αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο, που θα αποτελέσει σημείο καμπής τόσο για την Ελληνικός Χρυσός όσο και για τον ελληνικό μεταλλευτικό κλάδο γενικότερα. Αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης, ειλικρινούς και εποικοδομητικής συνεργασίας με την Ελληνική Κυβέρνηση, η νέα συμφωνία οικοδομεί ένα σύγχρονο και σταθερό νομικό πλαίσιο για την προστασία και την απρόσκοπτη υλοποίηση της επένδυσης, που αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση για να στεριώσουν οι μεγάλες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα, αλλά και για να έρθουν καινούριες.

Με πρόσθετες επενδύσεις $1,9 δισ., ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και η αύξηση της παραγωγής, η δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, η δημιουργία 3.000 νέων καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας  και η πρωτοφανής δέσμευση για έργα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ύψους 70 εκατ. ευρώ στα όρια ενός μόνο Δήμου, του Δήμου Αριστοτέλη, συνθέτουν το πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης επενδυτικής δραστηριότητας που θα προσφέρει σημαντικά οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και θα καταστήσει την Ελλάδα μία εκ των κορυφαίων χωρών-παραγωγών χρυσού στην Ευρώπη.

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των μεταλλείων, στην Ελληνικός Χρυσός συνεχώς σχεδιάζουμε και λειτουργούμε με βασικό γνώμονα τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, την ασφαλή διαχείριση των καταλοίπων και την παράλληλη και πλήρη αποκατάσταση, εξυγίανση και επαναφορά της γης στην πρότερή της κατάσταση.

Το χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα εφαρμογής των παραπάνω αρχών αποτελεί η εφαρμογή της κορυφαίας διεθνώς τεχνολογίας της Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων που θα εφαρμοστεί στις Σκουριές. Η αδειοδότηση του έργου ολοκληρώθηκε πρόσφατα μετά από εκτενείς και παραγωγικές διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση, με την οποία δίνεται το πράσινο φως για τα επόμενα βήματα του έργου. Η συγκεκριμένη τεχνολογία προσφέρει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον, όπως μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, κυρίως λόγω της μικρότερης κατάληψης επιφάνειας για την απόθεση των τελμάτων (αποδεσμεύεται πλήρως ο ένας από τους δυο χώρους απόθεσης που προέβλεπε η προηγούμενη μελέτη), εξοικονόμηση νερού από τη διαδικασία της αφύγρανσης και επαναχρησιμοποίησή του στην παραγωγική διαδικασία, ενώ η στερεά σύσταση των αποτιθέμενων καταλοίπων αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια, μέσω της μείωσης των γεωτεχνικών κινδύνων.

Έχουμε στέρεα την πεποίθηση ότι με το εκτενές επενδυτικό πλάνο που θα υλοποιήσουμε αναπτύσσοντας πλήρως τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, δημιουργείται μια νέα δυναμική για την ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής για τα επόμενα 25 χρόνια και ταυτόχρονα αναδεικνύουμε ότι η υπεύθυνη αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας, μπορεί να αποτελέσει πηγή ευημερίας για όλους.

Πηγή https://www.sme.gr/Δημήτρης Δημητριάδης, Δ/νων Σύμβουλος, Ελληνικός Χρυσός Α.Ε