Η ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MED COASTING+ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ο Δήμος Αριστοτέλη συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας με την Αναπτυξιακή Εταιρεία «Ανατολική ΑΕ», στο νέο έργο MED COASTING+ “Transferring Coastal Integrated governance for sustainable tourism”.

Το έργο αποτελεί κεφαλαιοποίηση του έργου COASTING και έχει ως στόχο τη μεταφορά των αποτελεσμάτων του σε νέες περιοχές ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα το έργο COASTING ανέπτυξε ένα πολυεπίπεδο εργαλείο διακυβέρνησης για παράκτιες περιοχές με στόχο την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού βασιζόμενο στις αρχές του πρωτοκόλλου ICZM (Integrated Coastal Zone Management).

Κατά τη διάρκεια του COASTING+ ο επικεφαλής εταίρος – η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ανδαλουσίας –  και η Αναπτυξιακη Εταιρεία DUNEA από Κροατία, θα μεταφέρουν στο υπόλοιπο εταιρικό σχήμα την εμπειρία του έργου COASTING και θα τους εκπαιδεύσουν επάνω στο εργαλείο ολοκληρωμένης διακυβέρνησης παράκτιων περιοχών.  Οι εταίροι αυτοί θα επιλέξουν μία περιοχή μελέτης και θα αποτυπώσουν την υφιστάμενη κατάσταση της αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο και το σύστημα διαχείρισης της παράκτιας ζώνης της, τους εμπλεκόμενους φορείς, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, καλές πρακτικές βιώσιμου τουρισμού και ολοκληρωμένης διαχείρισης ακτών. Θα ακολουθήσουν μία σειρά τοπικών σεμιναρίων ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από την προτεινόμενη μεθοδολογία του COASTING+ και θα γίνει μία προσπάθεια υιοθέτησης της στις περιοχές μελέτης.

Για τον Δήμο Αριστοτέλη η προτεινόμενη περιοχή μελέτης είναι το νησί της Αμμουλιανής, ενώ ως συνεργαζόμενος φορέας θα συνεισφέρει στις ακόλουθες δράσεις του έργου COASTING+: 

  • Συμβολή στη διάδοση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου μέσω των δικών του καναλιών επικοινωνίας και δικτύωσης
  • Συμμετοχή στο Τελικό Διεθνές Συνέδριο στο Ντουμπρόβνικ και συμβολή στη διάδοση της εκδήλωσης
  • Παρακολούθηση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαστηρίων
  • Συμμετοχή σε τοπικά εργαστήρια με βασικούς τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς και υπογραφή του πρωτοκόλλου για την προώθηση της εφαρμογής της μεθοδολογίας COASTING σε τοπικό επίπεδο.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων ο Δήμος Αριστοτέλη θα συνεργαστεί με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. που συμμετέχει ως εταίρος στο σχήμα του COASTING+. Το εταιρικό σχήμα είναι το εξής:

  1. Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Ισπανία – Επικεφαλής Εταίρος
  2. DUNEA, Κροατία 
  3. Herzegovina-Neretva County, Βοσνία-Ερζεγοβίνη
  4. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, Ελλάδα
  5. UNICAM, Ιταλία
  6. Federación Valenciana, Ισπανία 

Το έργο COASTING+ συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας INTERREG MED.-

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 23/6/2021]