ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Η υγειονομική κρίση αναγκάζει την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων του περσινού έτους.

Καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι ήταν σε αναστολή εργασίας, με αποτέλεσμα τα εισοδήματά τους να συρρικνωθούν, ιδιοκτήτες έχασαν και συνεχίζουν να χάνουν εισοδήματα, καθώς δεν τους πληρώνουν οι ενοικιαστές, ενώ άλλοι για διάφορους λόγους δεν κατάφεραν να πιάσουν το όριο συγκέντρωσης αποδείξεων το προηγούμενο έτος, που ήταν στο 30% του εισοδήματος.

Για όλα αυτά το οικονομικό επιτελείο τροποποίησε τις διατάξεις τις νομοθεσίας έτσι ώστε να μην υπάρξουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Για την καλύτερη κατανόηση των αλλαγών παρακάτω παρατίθενται ερωτήσεις και απαντήσεις με στόχο να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι τι ακριβώς πρέπει να πράξουν εν όψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

 1. Ποιοι θα γλιτώσουν φέτος από τα τεκμήρια διαβίωσης;

Όπως ορίζεται στην τροπολογία, οι πληττόμενοι φορολογούμενοι απαλλάσσονται φέτος από τα τεκμήρια (εισοδήματα 2020), όπως επίσης και από την υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων ύψους 30% του εισοδήματος Ειδικότερα, απαλλάσσονται:

 • Όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που εντός του 2020 χαρακτηρίστηκε ως πληττόμενη ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.
 • Εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020.
 • Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020.
 • Όσοι εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης “Συν-Εργασία” ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020.
 • Ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID-19.
 1. Το 2020 (εισοδήματα 2019) είχα φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια. Φέτος το εισόδημα μου είναι μειωμένο κατά 50% και εντάσσομαι στις κατηγορίες με τους πληττόμενους. Εξαιρούμαι από τα τεκμήρια;

Όχι. Για να γλιτώσουν από τα τεκμήρια οι πληττόμενοι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τρεις προϋποθέσεις:

 • Τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν φορολογήθηκαν βάσει τεκμηρίων.
 • Δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019.
 • Σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η εν λόγω δαπάνη δικαιολογείται από τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά.
 1. Είμαι συνταξιούχος 62 ετών και δεν κατάφερα το 2020 να καλύψω το 30% του εισοδήματός μου με ηλεκτρονικές συναλλαγές. Θα επιβαρυνθώ με έξτρα φόρο;

Όχι. Με τη νέα ρύθμιση δεν επιβάλλεται το πέναλτι 22% στους φορολογούμενους άνω των 60 ετών (έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος στις 31 Δεκεμβρίου 2019).

 1. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές που έκανα μέσα στο 2020 αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματός μου. Θα πληρώσω πρόστιμο;

Αν δεν ανήκετε στην κατηγορία των πληττόμενων ή αν είστε φορολογούμενος ηλικίας κάτω των 60 ετών, θα πληρώσετε πρόστιμο το οποίο θα επιβληθεί με συντελεστή 11% επί της αξίας των αποδείξεων που λείπουν.

 1. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές που έκανα το προηγούμενο έτος αντιστοιχούν σε ποσοστό χαμηλότερο του 20% του εισοδήματος. Πόσο πρόστιμο θα πληρώσω;

Αν δεν ανήκετε στην κατηγορία των πληττόμενων ή αν είστε φορολογούμενος ηλικίας κάτω των 60 ετών, το πρόστιμο υπολογίζεται ως εξής:

Στο ποσό των αποδείξεων που λείπουν μέχρι να συμπληρωθεί το 20% του εισοδήματος επιβάλλεται πέναλτι 22%.

Για το επιπλέον ακάλυπτο ποσό επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 11%.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος μη πληττόμενος, με πραγματικό εισόδημα 20.000 ευρώ, κάλυψε το 15% του εισοδήματός του με αποδείξεις, δηλαδή συγκέντρωσε 3.000 ευρώ, αντί 6.000 ευρώ που απαιτείται. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιηθεί το μικτό σύστημα.

Συγκεκριμένα, ο έξτρα φόρος υπολογίζεται μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος (4.000 ευρώ στα 20.000 ευρώ εισοδήματος) και του δηλωθέντος ποσού δαπανών (3.000) που ανέρχεται στο 15%, πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 22%. Δηλαδή, στα 1.000 ευρώ του ακάλυπτου ποσού δαπανών (4.000-3.000 ευρώ) θα επιβληθεί πρόστιμο με συντελεστή 22%, δηλαδή 220 ευρώ. Επίσης, στο ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών που ανέρχεται στο 30% του πραγματικού εισοδήματος (6.000 ευρώ) και του 20% του πραγματικού εισοδήματος (4.000 ευρώ) που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 11%. Δηλαδή, στα 2.000 ευρώ θα επιβληθεί πέναλτι 11% (220 ευρώ). Συνολικά, δηλαδή, θα πληρώσει έξτρα φόρο 440 ευρώ, ενώ με την αρχική ρύθμιση θα πλήρωνε 660 ευρώ. Θα γλιτώσει φόρο 220 ευρώ.

 1. Πώς θα απαλλαγώ από τη φορολόγηση των ενοικίων που δεν εισέπραξα το 2020;

Τα ανείσπρακτα ενοίκια δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος, ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων. Εάν έχει κοινοποιηθεί οποιοδήποτε εξώδικο, ο φορολογούμενος οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μη φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020.

 1. Τι έκπτωση φόρου θα έχω για εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποίησα στο ακίνητό μου;

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, παρέχονται φοροελαφρύνσεις έως και 1.600 ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια στους ιδιοκτήτες -φυσικά πρόσωπα– ακινήτων οι οποίοι μέσα στο 2020 προχώρησαν σε εργασίες ανακαίνισης, επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων. Βασική προϋπόθεση για να επωφεληθούν της μείωσης φόρου είναι οι δαπάνες να εξοφληθούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και να λάβουν από τους επαγγελματίες που θα πραγματοποιήσουν τις εργασίες στα ακίνητά τους τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Για τον υπολογισμό της έκπτωσης λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δαπάνες για τις εργασίες και όχι τα έξοδα για τις προμήθειες υλικών. Το μέτρο καλύπτει κτίρια τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης.

 1. Πραγματοποίησα εργασίες ανακαίνισης του διαμερίσματός μου και δαπάνησα σε υλικά το ποσό των 20.000 ευρώ. Τι έκπτωση θα έχω;

Καμία έκπτωση, καθώς ο νόμος είναι ξεκάθαρος και αφορά μόνο τις εργασίες για ανακαινίσεις.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, 4/5/2021]