ΣΥΓΝΩΜΗ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις, κατόπιν τῶν ληφθέντων μέτρων ἀπό τήν Πολιτεία πρός ἀποφυγήν διασπορᾶς τοῦ κορωναϊοῦ, καί δή τῶν ἀπαράδεκτων, ἀκατανόητων καί προσβλητικῶν γιά τήν Ἐκκλησία μας μέτρων πού ἐλήφθησαν γιά τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, δηλαδή τήν ἀπαγόρευση τῆς κυκλοφορίας μετά τίς 10 τό βράδυ (!!!), κατόπιν σοβαρᾶς σκέψεως καί ταλανισμοῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας συνειδήσεως καί παραδόσεως, ἀπεφάσισε τά ἑξῆς:

  • Α. Τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου στίς 8 ἡ ὣρα θά ἠχήσουν οἱ κώδωνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας καί θά ξεκινήση ἡ Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος τῆς Ἀναστάσεως.
  • Β. Ἀκολούθως στίς 9 ἡ ὣρα τό βράδυ θά λάβη χώρα ἡ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί θά ψαλῆ τό ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ἀπ’ ὃλους μας, συνήθως στόν προαύλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
  • Γ. Μετά ταῦτα θά ψαλῆ ἑντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν ὁ Λαμπροφόρος Ὂρθρος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, μέ ὣρα λήξεως στίς 10 τό βράδυ τό πολύ. Καί
  • Δ. Τό πρωΐ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Κυριακῆς τοῦ Πάσχα στίς 8 ἡ ὣρα θά τελεσθῆ ἡ Πανηγυρική καί Λαμπροφόρος Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη:

  • α) Νά ζητήση συγγνώμη ἀπό τόν Λαό τοῦ Θεοῦ – τό φιλόχριστο ποίμνιό του – γιά τήν ταλαιπωρία τήν ὁποία ὑφίσταται λόγῳ ἀκατανοήτων καί ἀσεβεστάτων ἀποφάσεων, ἀφορουσῶν τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. Καί
  • β) Νά παρακαλέση ὃλα τά πνευματικά του παιδιά νά ὑπερπληρώσουν μέ τήν παρουσία τους τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Μεγάλου Σαββάτου καί κυρίως νά μήν μετάσχουν στήν τράπεζα τήν πασχαλινή τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου εὐθύς μετά τό ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ἀλλά πρός χάριν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας νά λειτουργηθοῦν τήν Κυριακή τῆς Ἀναστάσεως τό πρωΐ, νά μεταλάβουν τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἳματος τοῦ Χριστοῦ, ὃσοι ἑτοιμάσθηκαν βεβαίως γι’ αὐτό, καί τότε μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος καί τήν εὐχή τή δική του νά καθήσουμε ὃλοι στό ἀναστάσιμο τραπέζι, ὃπου ὁ ἀμνός θά μᾶς περιμένη!

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 29/4/2021]