ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Με κοινό έγγραφό τους οι Δήμαρχοι του νομού ζήτησαν από την Υπουργό Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως να δοθεί η δυνατότητα διακοπής των μαθημάτων στα σχολεία λόγω πανδημίας στους Δημάρχους.

Αφού, υπενθυμίζουν ότι με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010 δίνεται ως αρμοδιότητα στους Δήμους: “η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου εντός των διοικητικών ορίων του δήμου τους”, στην περίπτωση πανδημίας, όπως ο covid19, υπερισχύουν οι διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και η αρμοδιότητα δίδεται στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο όμως δεν μπορεί να γνωρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες των μικρών κοινωνιών και των επαρχιακών πόλεων.

Πιστεύοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει καλύτερη γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε τόπου ζητούν να λαμβάνουν την απόφαση οι δήμοι και να προχωρούν σε αποφάσεις τοπικού χαρακτήρα- σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης-  καθώς γνωρίζουν από κοντά τις συνθήκες και μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στον περιορισμό της νόσου.

[ΠΗΓΗ:  https://aetoshal.blogspot.com 9/3/2021]