ΥΠΕΝ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Σε ποιους άξονες θα κινηθεί το έργο της επιτροπής

Επιτροπή για την προσέλκυση, χωροθέτηση και εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων αξιοποίησης Ορυκτών Πρώτων Υλών(ΟΠΥ) στις λιγνιτοφόρες περιοχές σύστησε και συγκρότησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Έργο της επιτροπής είναι η υποστήριξη της συντονιστικής επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τη διαμόρφωση στρατηγικής και πλαισίου ανάπτυξης ΟΠΥ στις λιγνιτικές περιοχές έχοντας γνωμοδοτικό και τεχνικό ρόλο. 

Αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και από στελέχη της συντονιστικής επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ενώ στην επιτροπή μετέχει και ο γενικός διευθυντής Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Χρήστος Καβαλόπουλος. 

Ειδικότερα το έργο της επιτροπής θα κινηθεί σε 7 άξονες: 

  • Επεξεργασία κριτηρίων και μεθοδολογίας. 
  • Αναλυτική καταγραφή των υφιστάμενων ενεργών δραστηριοτήτων ΟΠΥ στις περιοχές ενδιαφέροντος. 
  • Καταγραφή αναξιοποίητων αλλά τεκμηριωμένα υπαρκτών αποθεμάτων ΟΠΥ στις περιοχές ενδιαφέροντος και κατάρτιση καταλόγου εξ’ αυτών που δύνανται να αξιοποιηθούν σύμφωνα με τα σημερινά οικονομοτεχνικά δεδομένα. 
  • Κατάρτιση καταλόγου προτάσεων δευτερογενούς αξιοποίησης των ως άνω δραστηριοτήτων και χωροταξική ένταξή τους στην περιοχή που θα χωροθετηθεί (π.χ. εργοστάσιο πληρωτικών, εργοστάσιο πλακιδίων, εργοστάσιο βελτιωτικών εδαφών με χρήση λιγνίτη κ.λ.π.). 
  • Δημιουργία προτύπων ένταξης των δραστηριοτήτων αυτών εντός των χωροθετημένων περιοχών χωρίς πρόσθετο παραστατικό πλην της πλήρωσης του προτύπου. Τα πρότυπα θα αφορούν περιβαλλοντικά και αδειοδοτικά standards, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
  • Προκαταρκτική ανάλυση επιπτώσεων στην οικονομία, την απασχόληση και το περιβάλλον των ανωτέρω και προσδιορισμός κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων. 
  • Επεξεργασία αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων. 

Η Κοζάνη, η Φλώρινα και ο δήμος Μεγαλόπολης ανήκουν στις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της πολυετούς και μονόπλευρης εστίασης στη λιγνιτική δραστηριότητα. 

Για την μετάβαση των συγκεκριμένων περιοχών απαιτούνται επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων ώστε να μετριασθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης. Ένα από τα κύρια σημεία-χαρακτηριστικά του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης είναι η ενίσχυση και τα φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις και στον κλάδο της μεταποίησης των ορυκτών πρώτων υλών με την ελληνική εξορυκτική βιομηχανία να αποτελεί το 3% του ΑΕΠ της χώρας πραγματοποιώντας εξαγωγές, που υπερβαίνουν το 1,1 δις ευρώ/έτος. 

Η Κοζάνη, η Φλώρινα και ο δήμος Μεγαλόπολης ανήκουν στις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της πολυετούς και μονόπλευρης εστίασης στη λιγνιτική δραστηριότητα. 

Για την μετάβαση των συγκεκριμένων περιοχών απαιτούνται επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων ώστε να μετριασθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης. Ένα από τα κύρια σημεία-χαρακτηριστικά του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης είναι η ενίσχυση και τα φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις και στον κλάδο της μεταποίησης των ορυκτών πρώτων υλών με την ελληνική εξορυκτική βιομηχανία να αποτελεί το 3% του ΑΕΠ της χώρας πραγματοποιώντας εξαγωγές, που υπερβαίνουν το 1,1 δις ευρώ/έτος.

[ΠΗΓΗ: https://www.imerisia.gr/, του Μανόλη Γαλάνη, 8/2/2021]