ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη (με τηλεδιάσκεψη), θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00 μ.μ. 

Αναλυτικά τα θέματα της έκτακτης συνεδρίασης έχουν ως εξής:

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δήμο Αριστοτέλη», διάρκειας 12 ετών (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)
 2. Σύσταση Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow account) ύψους 4.966.025,21€ με την Δικαιούχο Ανάδοχο «ΚΞ GLOΒ21», για το έργο με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δήμο Αριστοτέλη». (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)
 3. Έγκριση της 4ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων/Εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)
 4. Συμμετοχή του Δήµου Αριστοτέλη  στην Ανατολική Α.Ε. µέσω εξαγοράς μετοχών από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Νομού Θεσσαλονίκης και Νομού Χαλκιδικής. (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)
 5. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού στο Δήμο Αριστοτέλη. (Εισηγητής Γεώργιος Θαλασσινός Αντιδήμαρχος)
 6. Αλλαγή χρήσης υδρευτικής γεώτρησης GNE1 ΑΣΠΡΟΜΑΛΛΗΣ (Χ=474306 Ψ=4485460) σε αρδευτική. (Εισηγητής Γεώργιος Θαλασσινός Αντιδήμαρχος)
 7. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση της ασφάλειας προσβασιμότητας και προσέλευσης μαθητών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αριστοτέλη» (Αρ. Μελ.41/2018). (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 8. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΥΠΟΕΡΓΟΝ 2: Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά  Δίκτυα υποδομών ΕΡΓΟ 2.β Αποκατάσταση υδρευτικής γεώτρησης Στρατωνίου» (ΑΡ.ΜΕΛ: 8/2019). (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 9. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ» (ΑΡ.ΜΕΛ: 34/2018) (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 10. Παράταση συνολικής προθεσμίας του υποέργου 4 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ» (Αρ. Μελ.24/2019). (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 11. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του Υποέργου 7  «ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ» της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ». (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 12. Ορισμός υπαλλήλου για συμμετοχή σε επιτροπή του ΑΠΚ (Ορισμός τριμελούς επιτροπής για προσλήψεις προσωπικού έτους 2021). (Εισηγητής Τζιτζιρίκας Αστέριος Πρόεδρος Α.Π.Κ.)

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 26/1/2021]