Ο ΝΕΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ο νέος Συντονιστής Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας – Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με έδρα την Θεσσαλονίκη, τοποθετείτε ο Υποστράτηγος Π.Σ. Αποστολίδης Μάριος.Ο. Δραμινός κ.Αποστολίδης βρίσκονταν στην ιδία θέση (ως Συντονιστής Επιχειρήσεων Π.Υ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας) με έδρα την Λάρισα.

Ο κ. Αποστολίδης διαδέχεται τον υποστράτηγο Σπυρίδωνα Βαρσάμη, ο οποίος κατόπιν απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος μετατίθεται από την πόλη της Θεσσαλονίκης στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων με έδρα την Αθήνα, ως Διοικητής αυτού.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 28/1/2021]