ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ INTERREG MED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SUSTOWNS

Οι διεργασίες του Ευρωπαϊκού INTERREG MED προγράμματος SuSTowns συνεχίζονται κανονικά στους 2 συνεργαζόμενους πιλοτικούς Δήμους της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ που μετέχει ως εταίρος στο έργο.

Μετά το δήμο Βόλβης ακολούθησε ο Δήμος Αριστοτέλη με την πραγματοποίηση της 2ης τηλεσυνεδρίασης της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης του Δήμου στα πλαίσια του έργου. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσε και συντόνισε η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021.

Αντικείμενο της 2ης αυτής συνεδρίασης αποτέλεσε η διαβούλευση πάνω στο προσχέδιο του Σχεδίου Δράσης για το βιώσιμο τουρισμό στο Δήμο Αριστοτέλη, ένα έγγραφο που αποτελεί τον πυρήνα των πιλοτικών δράσεων που εξελίσσονται αυτή την περίοδο ταυτόχρονα σε όλους τους πιλοτικούς Δήμους του προγράμματος INTERREG MED SUSTOWNS από τους εταίρους του έργου. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, με τη βοήθεια των 2 συνεργαζόμενων πιλοτικών Δήμων του Αριστοτέλη και της Βόλβης, προωθεί την προσαρμογή της μεθοδολογίας του έργου για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, με έμφαση στους στόχους αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, κ. Στυλιανός Βαλιάνος, που εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Δήμος, αξιοποιώντας ορθολογικά τα ιδιαίτερα φυσικά, πολιτισμικά μορφολογικά στοιχεία που διαθέτει και με τον ανασχεδιασμό του σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης, με επίκεντρο το βιώσιμο τουρισμό, όπως προκρίνει και το έργο SusTowns, θα αποτελέσει υποδειγματικό πιλότο και για άλλες ελληνικές- και όχι μόνο- μεσογειακές πόλεις.

Κατά την παρέμβαση του ο κ. Ιάκωβος Σαρηγιάννης, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ, Ανατολικής Θεσσαλονίκης τόνισε πως πλέον είναι απαραίτητο κάθε Δήμος να επανασχεδιάζει το αναπτυξιακό του πλάνο υιοθετώντας συγκεκριμένους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και το σχέδιο δράσης του για τον τουρισμό οφείλει να ενσωματώνει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους στόχους αυτούς.

Παρευρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά με τις προτάσεις τους τα μέλη τις Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του SUSTOWNS εκπροσωπώντας τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή στον τουρισμό και όχι μόνο, καθώς και φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό στην περιοχή όπως ο Προαθωνικός Οργανισμός, ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής και η εταιρεία αξιoποίησης Τουριστικών Aκινήτων του Δήμου.

Εκ μέρους της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ ο κος Βασιλειάδης Χαράλαμπος έκανε μια σύντομη αναφορά στην εξέλιξη του έργου SUSTOWNS, μεταφέροντας παράλληλα στους παρευρισκόμενους παραδείγματα από τις πιλοτικές δράσεις άλλων εταίρων από την Κροατία και Ισπανία.

Ο κ. Ευάγγελος Κυριακού, Υπεύθυνος Τουρισμού του Δήμου Έδεσσας, στην παρουσίαση του με θέμα τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη σε πόλεις μικρής κλίμακας, ανέλυσε διεξοδικά την έννοια της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και το πως ο Δήμος της Έδεσσας προσπαθεί να πετύχει τους επι μέρους στόχους του, στο τομέα αυτό.

Η εκπρόσωπος της LEVER ΑΕ, κα Ιωάννα Ποθητάκη, παρουσίασε το προσχέδιο δράσης που εκπόνησε η εταιρία σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., εκπροσώπους του Δήμου και φορέων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν και συντόνισε τη διαβούλευση που ακολούθησε. Η εταιρία έχει αναλάβει, μετά από διαγωνιστική διαδικασία στο πλαίσιο του έργου, να εκπονήσει τον ανασχεδιασμό της τουριστικής προβολής της περιοχής με σχέδιο δράσης για τον βιώσιμο τουρισμό, σχεδιασμό νέων τουριστικών πακέτων και χάραξη σχεδίου μάρκετινγκ για την προώθηση αυτών καθώς και να παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε νέους Δήμους που θα θελήσουν να ενημερωθούν για το μοντέλο βιώσιμης τουριστικής Ανάπτυξης που προωθεί το πρόγραμμα SUSTOWNS.

Ο Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της επιτροπής Τουρισμού κος Νικόλαος Αυγερινός, αναφερόμενος στα ζητήματα και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής διαβούλευσης που ακολούθησε των παρουσιάσεων, δήλωσε πως ο Δήμος διαθέτει τα εχέγγυα για την ανάπτυξη Βιώσιμου Τουρισμού.

Μέριμνα του Δήμου είναι και θα συνεχίσει να είναι η συνεχόμενη αναβάθμιση των υποδομών του, με φιλικό προς το περιβάλλον πρόσημο ενώ παράλληλα πρωταρχική προτεραιότητα αποτελεί η προβολή του τουριστικού του κεφαλαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ http://www.anatoliki.gr/…/topiki-anaptyksi/831-sus-towns  καθώς και την ιστοσελίδα του έργου https://sustowns.interreg-med.eu/ 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 25/1/2021]