ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΗ ΟΔΟ ΑΡΝΑΙΑΣ-ΣΤΑΝΟΥ

Υπογράψαμε τη σύμβαση και ξεκινάει άμεσα το έργο βελτίωσης του ασφαλτοτάπητα στη οδό Αρναίας-Στανού.

Η εν λόγω δράση, που δημιουργεί συνθήκες καλύτερης ασφαλείας στους οδηγούς, παρεμβαίνει σημειακά στο συγκεκριμένο δίκτυο το οποίο χρήζει ολοκληρωμένης αντιμετώπισης.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 30/9/2020]