ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Σταθερό δίαυλο επαφής των ανέργων δημοτών με την αγορά εργασίας, αποτελεί το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αριστοτέλη, που εδράζεται και λειτουργεί στο Περιφερειακό Ιατρείο Ιερισσού.

Το Κέντρο Κοινότητας, καθημερινά παρέχει:

Συμβουλευτική ανέργων, ενημέρωση για τρέχοντα προγράμματα και διαθέσιμες θέσεις εργασίας, με διασύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, είτε μέσα από την επικοινωνία που διατηρεί με εργοδότες της τοπικής κοινωνίας, είτε μέσω παραπομπής στον ΟΑΕΔ όταν στις δραστηριότητες του οργανισμού περιλαμβάνονται θέσεις εργασίες κατάλληλες για τον ενδιαφερόμενο.

Επιπλέον, το Κέντρο Κοινότητας, μπορεί να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο ή τη ενδιαφερόμενη, στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, αλλά και να καταγράψει τη συμμετοχή του/της στις «Ημέρες Καριέρας» που διοργανώνει ο Δήμος Αριστοτέλη.

Ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377041181 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.koinotitas@dimosaristoteli.gr ή να αναζητήσουν τη σελίδα του Κέντρου στο facebook.

[ΠΗΓΗ: https://blog.moudaniwn.gr/, 28/10/2020]