ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΛΗΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ.

Σχετικά με δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που εμφανίσθηκαν χθες λίγα μόλις λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκιδικής για φερόμενες περιβαλλοντικές παραβάσεις, η Ελληνικός Χρυσός επισημαίνει ότι είναι απολύτως αναληθή και παραπλανητικά.

Με τη χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου κηρύχθηκαν αθώοι δύο εργαζόμενοι της εταιρίας, ενώ στους άλλους δύο επιβλήθηκαν οι ελάχιστες προβλεπόμενες ποινές, οι οποίοι ήδη ασκήσαν έφεση κατά αυτής.

Η Ελληνικός Χρυσός έθεσε στη διάθεση του δικαστηρίου έγγραφα από δημόσιες υπηρεσίες, τα οποία πιστοποιούν ότι ουδεμία ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος επήλθε από τη μεταλλευτική δραστηριότητα, ενώ αντιθέτως πιστοποιούν τη βελτίωση της κατάστασης τόσο των επιφανειακών όσο και των υπογείων υδάτων στην περιοχή από το 2014 μέχρι σήμερα.

Η απόφαση βασίστηκε στις εκθέσεις ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, οι οποίες έχουν προσβληθεί στη δικαιοσύνη από την εταιρία μας και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επ’ αυτών.

Ιδιαίτερα τονίζεται και επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά στην ποιότητα του πόσιμου νερού στην περιοχή, όπως παραπλανητικά και εσφαλμένα αναφέρουν τα δημοσιεύματα που εμφανίσθηκαν, αλλά στην ποιότητα των υγρών αποβλήτων μεταλλείου, που κατά την άποψη της επιθεωρήτριας περιβάλλοντος πρέπει μάλιστα να έχουν ποιότητα δέκα φορές καλύτερη του πόσιμου!

Τόσο η Ελληνικός Χρυσός όσο και το σύνολο των εργαζομένων της, διατηρούμε εδραία πεποίθηση ότι αποδεδειγμένα δεν υφίσταται ούτε έχει επέλθει η παραμικρή περιβαλλοντική παρέμβαση ή επίπτωση στο περιβάλλον από τις πρακτικές της εταιρείας στο παρελθόν μέχρι σήμερα -το αντίθετο, μάλιστα, έχει συντελεστεί με δαπάνη της εταιρείας μας το μεγαλύτερο έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης στη χώρα από τις προηγούμενες μεταλλευτικές χρήσεις- και είμαστε βέβαιοι για τη δικαίωση της εταιρείας και των στελεχών της στο Εφετείο. Το αδιαμφισβήτητο αυτό γεγονός τεκμηριώνεται από σειρά υπομνημάτων, μελετών και στοιχείων που η εταιρεία έχει προσκομίσει στις αρμόδιες αρχές και βρίσκονται στη διάθεση της Ελληνικής δικαιοσύνης.

Αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της εταιρίας είναι να λαμβάνει την υψηλότερη δυνατή μέριμνα για τη διαρκή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής της διαδικασίας, έχοντας υιοθετήσει τα πλέον αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας σε όλες τις λειτουργίες της, έχοντας υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε υπερσύγχρονες υποδομές που ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εφαρμόζοντας διαχρονικά τις βέλτιστες διεθνώς διαθέσιμες τεχνολογίες και πρακτικές για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Κεντρικό παρονομαστή σε όλα τα παραπάνω αποτελεί η απαρέγκλιτη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των όρων που διέπουν τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός, συχνά ξεπερνώντας τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.hellas-gold.com/, 28/10/2020]