ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας πρόσληψης είκοσι ενός (21) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Στα links που ακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν περισσότερες λεπτομέρειες, να κατεβάσουν την αίτηση που πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020, να ενημερωθούν για τα κριτήρια και τη διαδικασία και τις οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης.

Ανακοίνωση για 21 θέσεις προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων

Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 20/8/2020]