ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τις αγροτικές ενώσεις, συλλόγους και παραγωγούς του νομού Χαλκιδικής, ότι κατόπιν επιστολής που λάβαμε από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κου Μπαγινέτα Κων/νου, δόθηκαν οι σχετικές Διευκρινίσεις επί του άρθρου 42 με τίτλο «Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες» της ΠΝΠ 01/2020 (ΦΕΚ Α’ 90/01-05-2020), τις οποίες σας επισυνάπτουμε συνημμένα.

Σύμφωνα με αυτές δεν τίθεται όριο για την πρόσκληση αλλοδαπών μετακλητών εργατών γης καθώς και αναλογία απασχόλησής τους ανά στρέμμα.

Ως εκ τούτου μπορείτε να υποβάλλετε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από μέρους σας προς την Αποκεντρωμένη Διεύθυνση στον Πολύγυρο, προσκαλώντας και δηλώνοντας με σύνεση, τον απαιτούμενο αριθμό μετακλητών γης που θα απασχολήσετε για αγροτικές εργασίες.

Επιπλέον παρακαλούμε να μας κοινοποιείτε και στο mail του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής info@epichal.gr, τη λίστα των ονομάτων των μετακλητών εργατών γης που αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διεύθυνση του Πολυγύρου.

Κουφίδης Ιωάννης – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 25/8/2020]