ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΤΟΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”

Tην αύξηση του ποσοστού επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών για όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στον μηχανισμό “Συν-Εργασία” σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας προκειμένου να κάνει πιο ελκυστικό το εν λόγω πρόγραμμα.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη, εκείνο το οποίο σχεδιάζεται, συγκεκριμένα, είναι να αυξηθεί στο 70% ή ακόμα και στο 80% η κάλυψη των εισφορών τις οποίες θα πληρώσουν οι εργοδότες για το κομμάτι του συμβατικού –δηλαδή του αρχικού, προ μείωσης– μισθού που αντιστοιχεί στον χρόνο που δεν εργάζονται οι μισθωτοί που εντάσσονται στον μηχανισμό. 

Υπενθυμίζεται πως, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το ποσοστό της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών ανέρχεται στο 60%. Συνεπώς, σε περίπτωση που το υπουργείο Εργασίας, αφού προηγηθεί συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών, προχωρήσει σε μια τέτοια αύξηση (από το 60%, π.χ., στο 80% των εργοδοτικών εισφορών στον μη εργάσιμο χρόνο που προβλέπει η αρχική σύμβαση), το κέρδος για τους επιχειρηματίες που θα ενταχθούν στη “Συν-Εργασία” σε σχέση με το κόστος των εργοδοτικών εισφορών θα φτάσει το 40% (έναντι 30% που προκύπτει με βάση την υπάρχουσα επιδότηση 60%), ενώ το κέρδος τους σε σχέση με το συνολικό μη μισθολογικό κόστος (εργοδοτικές και εργατικές εισφορές) θα φτάσει στο 25% (έναντι 19% που ισχύει σήμερα). 

Παράδειγμα 

Έστω επιχείρηση απασχολεί μισθωτό με μικτό μισθό 2.000 ευρώ και προχωρά σε μείωση των ωρών εργασίας κατά 50%. Επειδή, όμως, εντάσσει τον εν λόγω μισθωτό στη “Συν-Εργασία”, το κράτος αναλαμβάνει την επιδότηση κατά ποσοστό 60% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο που δεν εργάζεται ο εν λόγω μισθωτός (δηλ. επί των 1.000 ευρώ που έχασε ο μισθωτός λόγω της μείωσης των ωρών εργασίας).

Έτσι, το κράτος θα καλύψει ποσό ύψους 145 ευρώ (60% x 24,3% x 1.000 ευρώ). Συνεπώς, ο εργοδότης, επί συνόλου των 486 ευρώ που θα όφειλε να καταβάλει (24,3% x 2.000 ευρώ), γλιτώνει το σχεδόν το 30%. Επίσης, επί συνόλου εισφορών (εργοδοτικών, εργατικών) 790 ευρώ, η επιχείρηση γλιτώνει το 19%. 

Σε περίπτωση που, όπως σχεδιάζεται, αυξηθεί το ποσοστό επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών, π.χ. στο 80% επί του μισθού που αντιστοιχεί στις ώρες που δεν εργάζεται ο εν λόγω μισθωτός (οι οποίες αντιστοιχούν σε 1.000 ευρώ), το κράτος θα αναλάβει ποσό εργοδοτικών εισφορών ύψους  194 ευρώ (80% x 24,3% x 1.000 ευρώ). Έτσι, ο εργοδότης θα γλιτώσει σχεδόν το 40% του συνόλου των εισφορών του. Η επιχείρηση, σε σχέση με το συνολικό μη μισθολογικό κόστος (εργοδοτικές, εργατικές), θα γλιτώσει το 25%. 

Ανοιχτά μέτωπα

Οι προαναφερόμενες αλλαγές που σχεδιάζονται στο υπουργείο Εργασίας γίνονται υπό το βάρος της εξαιρετικά χαμηλής, έως τώρα, συμμετοχής των επιχειρήσεων στον μηχανισμό “Εργάνη”.

Έως τώρα  έχουν  ενταχθεί μόλις 50.000 μισθωτοί, οι οποίοι εργάζονται σε περίπου 40.000 επιχειρήσεις. Και αυτό ενώ οι επιχειρήσεις με προσωπικό οι οποίες έχουν πληγεί από την κορονο-κρίση φτάνουν τις 250.000 και οι εργαζόμενοί τους ξεπερνούν τους 935.000. Ωστόσο, από τον ερχόμενο Αύγουστο ενδεχομένως να αυξηθεί το πλήθος, καθώς θα σταμάτα η ισχύς του βασικού, μέχρι πρότινος, μέτρου στήριξης, δηλαδή των αναστολών συμβάσεων εργασίας για τους τελευταίους κλάδους τους οποίους κάλυπτε (μεταφορές, πολιτισμός, αθλητισμός, μη εποχικός τουρισμός).

Εργοδοτικοί κύκλοι αναφέρουν πως ο βασικότερος λόγος που δεν συμμετέχουν μαζικά οι επιχειρηματίες είναι το χαμηλό ποσοστό κάλυψης των εργοδοτικών εισφορών από πλευράς του κράτους.

Με άλλα λόγια, η πλειονότητα των εργοδοτών φαίνεται να αντιδρά στο γεγονός ότι καλείται να πληρώσει εισφορές υψηλότερες σε σχέση με εκείνες που αντιστοιχούν στον μισθό τον οποίο θα πληρώσει μετά τη μείωση έως 50%. Γι’ αυτό η κυβέρνηση, πέρα από την αύξηση του ποσοστού κρατικής επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών επί του χρόνου που δεν θα εργάζονται μισθωτοί που ενταχθούν στον εν λόγω μηχανισμό, αποφάσισε  την αύξηση του χρόνου επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών κατά 2,5 μήνες. Συγκεκριμένα, η εν λόγω ελάφρυνση θα μπορεί να ισχύει έως και τις 15 Οκτωβρίου, οπότε λήγει η κατ’ αρχάς προθεσμία ενίσχυσης των εργαζομένων (60% επί των απολεσθεισών αμοιβών) και όχι έως 31 Ιουλίου, όπως ισχύει με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. 

Ωστόσο, ανοιχτό παραμένει ένα σημαντικό “μέτωπο” σε ό,τι αφορά το πώς θα εφαρμοστεί η επιδότηση των εισφορών. Εργοδοτικοί κύκλοι επισημαίνουν στο Capital.gr πως η επιδότηση αυτή πρέπει να πάρει τη μορφή της απευθείας έκπτωσης των εισφορών κατά την καταβολή τους από τους εργοδότες. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι εργοδότες δεν επιθυμούν να καταβάλουν το σύνολο των εισφορών και έπειτα να λάβουν ως “επιστροφή” το ποσοστό το οποίο θα καλύψει το κράτος, όπως, π.χ., θα συμβεί με το Δώρο Πάσχα. 

Προς αυτή την κατεύθυνση –δηλαδή εκείνη της διευκόλυνσης των εργοδοτών να εντάξουν εργαζομένους στη “Συν-Εργασία” (και έτσι να επωφεληθούν από την κρατική ενίσχυση)–, το υπουργείο Εργασίας ήδη ανακοίνωσε πως το πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη” θα μπορεί πλέον να δέχεται το άθροισμα συμβατικών ωρών ανά μήνα και την προαναγγελία μεσοσταθμικής μείωσης ωρών εργασίας ανά μήνα και όχι μόνο ανά εβδομάδα.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Δημήτρη Κατσαγάνη, 27/7/2020]