Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Συχνά, όταν η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την κλιματική αλλαγή και την πράσινη ανάπτυξη, παραλείπονται τομείς κλειδί στην μετάβαση από τις παραδοσιακές πρακτικές σε μια νέα εποχή.

Για παράδειγμα, παρότι η εξόρυξη ορυκτού πλούτου λογίζεται ενίοτε ως ρυπογόνος και επιβαρυντική για το περιβάλλον, μελέτες δείχνουν πως ο ρόλος των ορυκτών πρώτων υλών στην πράσινη βιομηχανία κρίνεται κομβικός. Ως εκ τούτου φαίνεται πως αυτές θα αποτελέσουν βασικό κομμάτι στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Εργασίες στα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική

Αλλά και στην ίδια τη διαδικασία της εξόρυξης, η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της μεταλλευτικής δραστηριότητας, πρώτα και κύρια για να συμβιώνουν τέτοιες επιχειρήσεις με τις τοπικές κοινωνίες και τα προτάγματα της πράσινης ανάπτυξης και επιπλέον, προκειμένου να εξακολουθήσει να υφίσταται αντίστοιχη βιώσιμη δραστηριότητα και για το υπόλοιπο του 21ου αιώνα.

Πώς συνάδει η εξόρυξη με την προστασία του περιβάλλοντος

Η κριτική που έχουν δεχτεί μεταλλευτικές δραστηριότητες ανά τον κόσμο, εστιάζεται κατά κύριο λόγο στα παράγωγα της εξόρυξης, αλλά και τις μεθόδους με τις οποίες αυτή πραγματοποιείται. Το εξαντλητικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης της Ελληνικός Χρυσός περιλαμβάνει μια σειρά από πρακτικές, προκειμένου να ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Εργαζόμενοι στα μεταλλεία Χρυσού στη Χαλκιδική

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η καινοτόμος πρακτική της ξηρής απόθεσης για ασφαλέστερη και περιβαλλοντικά φιλική αποθήκευση των μεταλλευτικών καταλοίπων, με σημαντική εξοικονόμηση νερού και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά 40%. Παράλληλα, η διαδικασία της λιθογόμωσης, που προκρίνει η Ελληνικός Χρυσός, αφορά στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των στερεών καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας στο ίδιο το μεταλλείο.

Την ίδια ώρα, προηγμένα συστήματα διαχείρισης υδάτων, συμβάλουν στον περιορισμό της σπατάλης νερού, με την επαναχρησιμοποίηση των νερών στην παραγωγική διαδικασία και σε άλλες χρήσεις, όπως για την άρδευση στο φυτώριο 150.000 τ.μ. της Ελληνικός Χρυσός ή την υδροσπορά στα έργα αποκατάστασης. Παράλληλα, η εταιρεία συλλέγει και κομποστοποιεί πράσινα και κηπευτικά απόβλητα του Δήμου Αριστοτέλη για την επαναχρησιμοποίησή τους ως εδαφοβελτιωτικά υλικά.

Επένδυση 10 εκατ. ευρώ για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση

Η Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία της Κασσάνδρας, μέσω επένδυσης που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ, εφαρμόζει ένα εκτεταμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων τόσο εντός όσο και εκτός των εγκαταστάσεών της στη Χαλκιδική.

Ειδικοί πραγματοποιούν δειγματοληψία για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών στο νερό

Με ορισμένα από τα πιο προηγμένα συστήματα στην Ευρώπη, η εταιρεία καταγράφει από αέρος και εδάφους το αποτύπωμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου. Παράλληλα, καταγράφει ενδελεχώς την ποιότητα και την ποσότητα του υδροφόρου ορίζοντα, τα επίπεδα θορύβου, τις δονήσεις και την κατανάλωση ενέργειας, την εξέλιξη της χλωρίδας και της πανίδας στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησης.

Πρόκειται για μια μέθοδο που επιτρέπει στην Ελληνικός Χρυσός να παρεμβαίνει και να προσαρμόζει τις πρακτικές εξόρυξης, όπου και όταν αυτό είναι απαραίτητο, με γνώμονα την πιο αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

Ψηφιακή Περιήγηση στα Μεταλλεία Κασσάνδρας

Η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός, με το βλέμμα στην πράσινη ανάπτυξη, έχει κάνει αισθητή την παρουσία της και σε μια άλλη πτυχή της σύγχρονης εξέλιξης. Στον αιώνα της ψηφιακής εποχής και προκειμένου να καταστεί σαφής ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας στη Χαλκιδική, η Ελληνικός Χρυσός έχει ψηφιοποιήσει όλα τα σημεία δραστηριότητάς της στην περιοχή.

Περιηγηθείτε ψηφιακά στις εγκαταστάσεις και τα μεταλλεία της Ελληνικός Χρυσός:

Ένας ακόμη πυλώνας της αφοσίωσης της Ελληνικός Χρυσός στην προστασία του περιβάλλοντος είναι και η παράλληλη αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου, στη ΒΑ Χαλκιδική όπου δραστηριοποιείται.

Το φιλόδοξο σχέδιο αποκατάστασης του περιβάλλοντα χώρου

Η Ελληνικός Χρυσός έχει δημιουργήσει φυτώριο έκτασης 150.000 τ.μ. σε μία περιοχή που στο παρελθόν αποτελούσε χώρο απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων, καλλιεργώντας περισσότερα από 400 είδη τοπικών φυτών.

Το φιλόδοξο σχέδιο αποκατάστασης του περιβάλλοντα χώρου

Παράλληλα, τα τελευταία 8 χρόνια έχουν απομακρυνθεί 3,4 εκατομμύρια τόνοι μεταλλευτικών καταλοίπων της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας (περίοδος 1960-1995) που ήταν αποτεθειμένα σε έκταση 350.000 τ.μ. στην Ολυμπιάδα τα τελευταία 40 χρόνια, με τη δαπάνη να ξεπερνά ως σήμερα τα €100 εκατ. για το σκοπό αυτό.

Πανοραμική από το φυτώριο έκτασης 150.000 τ.μ. της Ελληνικός Χρυσός

Το έργο της αποκατάστασης των παλαιών χώρων απόθεσης Ολυμπιάδας βρίσκεται στη φάση της εξυγίανσης και επαναφοράς του ανάγλυφου, με σκοπό την φυτοτεχνική αποκατάσταση και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους, με στόχο την απόδοση της περιοχής προς αξιοποίηση στην τοπική κοινωνία.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.iefimerida.gr/, 8/7/2020]