ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΆΓΙΟΝ ΌΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ

Ανοίγει από σήμερα Δευτέρα 1η Ιουνίου το Άγιο Όρος για τους πιστούς.

Σύμφωνα με απόφαση της Ιεράς Κοινότητας επιτρέπεται μόνο η έκδοση ειδικών διαμονητηρίων με ανώτατο όριο δεκαπέντε άτομα ανά Ίερά Μονή, πέντε ανά Κυριακό έκαστης Κοινοβιακής Σκήτης, δύο ανά Κυριακό Ιδιορρύθμου Σκήτης και ένα ανά Ιερό Κελί, Καλύβη ή Ησυχαστήριο.

Βάσει της εγκυκλίου απαγορεύεται αυστηρώς η μετακίνηση των προσκυνητών μεταξύ των ιερών μονών.

Επιπλέον αναφέρεται ότι η είσοδος των εργαζομένων  και των απαραίτητων επαγγελματιών θα γίνεται κατόπιν υποβολής αιτολογημένου αιτήματος εις την Ιερά Επιστασία ακόμη και για όσους διαθέτουν εργατικό ή τιμής ένεκεν διαμονητήριο σε ισχύ.

Την Εγκύκλιο υπογράφουν οι Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των είκοσι Ιερών Μονών του Αγίου Όρους και απευθύνεται στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και των εξαρτημάτων αυτών.

 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 1/6/2020]