ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Περισσότεροι από 1.100 τίτλοι βιβλίων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και βιντεοπροβολείς συνθέτουν τρεις νέες σχολικές βιβλιοθήκες σε ισάριθμες εκπαιδευτικές δομές του Δήμου Αριστοτέλη, σε μια προσπάθεια προαγωγής της φιλαναγνωσίας, της διεύρυνσης των γνώσεων των παιδιών, αλλά και της όξυνσης της φαντασίας τους, που καλλιεργείται ιδανικά μέσα από την επαφή με το βιβλίο.

Οι τρεις βιβλιοθήκες δημιουργήθηκαν στο…

1ο Δημοτικό Σχολείο Ιερισσού, στο Δημοτικό Σχολείο Μ. Παναγίας και στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου, στο πλαίσιο του έργου «Δράση εξοπλισμού των Δημοτικών σχολείων ενταγμένων στο σύστημα δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», που ήταν με τη σειρά του ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ολοκλήρωση του έργου που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα, με ενέργειες της προηγούμενης Διοίκησης του Δήμου, είναι απόρροια της άψογης συνεργασίας της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αριστοτέλη κ. Ευγενίας Γιαννούση, με τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής, τους διευθυντές των εμπλεκόμενων σχολείων και υπαλλήλους του Δήμου.

Η κάθε μία από αυτές τις βιβλιοθήκες απέκτησε 380 και πλέον τίτλους βιβλίων, έναν  βιντεοπροβολέα, εκτυπωτή και ηλεκτρονικό υπολογιστή, για να βρίσκουν οι μαθητές μας όλες εκείνες τις πληροφορίες που απαιτούνται σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία.

 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 16/6/2020]