ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΚΥΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Εργασίας, με θέμα τα “περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας”.

Μεταξύ άλλων, η ΚΥΑ προβλέπει:

  • Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής:

 

 • Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020
 • Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης
 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού
 • Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

 

  • – Περαιτέρω μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 είτε επαναλειτουργούν, μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής:

 

 • Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας-ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας-Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας
 • Οριστική ανάκληση συμβάσεων εργασίας
 • Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
 • Προσωρινή ανάκληση συμβάσεων εργασίας

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το άρθρο με λεπτομέρειες σχετικά με τις διατάξεις της ΚΥΑ:

 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, από ΑΠΕ-ΜΠΕ, 10/5/2020]