ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

Το Δασαρχείο Αρναίας ανακοινώνει ότι οι κάτοικοι του Δήμου Αριστοτέλη μπορούν να υποβάλουν μέχρι 12 Ιουνίου 2020 αιτήσεις για διάθεση από το Δασαρχείο καυσόξυλων ατομικών αναγκών.

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το έτος 2020 λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης η υπηρεσία μας αδυνατεί να δεσμεύσει από δασικούς συνεταιρισμούς την απαιτούμενη ποσότητα καυσόξυλων ατομικών αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 8 και για το λόγο αυτό προς διάθεση καυσόξυλα είναι Προς το παρόν λίγα. Οι δασικοί συνεταιρισμοί της περιοχής μας κατανοώντας το πρόβλημα προτίθενται να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής σε καυσόξυλα με τίμημα χαμηλότερο με αυτό του εμπορίου.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέρχονται με την Αστυνομική τους ταυτότητα κατά τις εργάσιμες ώρες στα τοπικά γραφεία του δήμου για να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις.

 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 14/5/2020]