Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αρναίας ενημερώνει τα μέλη του για τα ειδικά και έκτακτα μέτρα που ψηφίστηκαν στο Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη για επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους προς αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής των σχετικών περιορισμών ισχύουν είναι τα εξής:

  1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ενιαίων ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του ν. 25/1975. Το μέτρο ισχύει για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος. Η απαλλαγή θα διενεργείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ και αποδεικτικά για το χρόνο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. Στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα διενεργηθεί συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
  2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ καταβολής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. Στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα διενεργηθεί συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
  3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ μόνο ως προς την υποχρέωσή τους για την καταβολή τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνο με την παράδοση κατ’ οίκον ή στο χέρι (delivery) προϊόντων που έως την χρονική στιγμή λήψης των περιοριστικών μέτρων λειτουργούσαν κανονικά.
  4. ΑΝΑΣΤΟΛΗ καταβολής ενοικίου προς το Δήμο σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις που σταμάτησαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται και τα ακίνητα που εκμισθώνονται από την ΑΞΤΑΔΑ Α.Ε.
  5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας καταβολής και αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών για όλο το χρονικό διάστημα επιβολής των μέτρων. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Στο μέτρο αυτό εντάσσονται και οι μισθωτοί των επιχειρήσεων που επλήγησαν.
  6. ΑΠΑΛΛΑΓΗ καταβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων. Επειδή το τέλος βαρύνει τον πελάτη των επιχειρήσεων, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί και δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία για να εισπράττουν τα αναφερόμενα τέλη, ο δήμος δεν θα αναζητήσει την είσπραξή τους.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης οικογενειών δημοτών και κατοίκων του Δήμου Αριστοτέλη, στο βαθμό που αυτό εμπίπτει στις δημοτικές δυνατότητες και αρμοδιότητες, το σχέδιο μέτρων περιλαμβάνει τα εξής:

  1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ καταβολής τροφείων για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό και για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου που υπάγονται στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου, για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους βάσει της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-03-2020 (ΦΕΚ 956/Β/21-03-2020)
  2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ καταβολής διδάκτρων στη Μουσική Σχολή του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου, για όλο το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του.
  3. ΑΝΑΣΤΟΛΗ καταβολής μισθωμάτων από την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 18/5/2020]