ΈΩΣ 82 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έως 82 νέες θέσεις εργασίας θα προβλέπονται για τον Δήμο Αριστοτέλη μέσα από δράση της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Εν αναμονή της προκήρυξης, και της έναρξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση στο παρακάτω link: http://dimosaristoteli.gr/gr/municipality/3630 

 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 26/4/2020]