Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΚΜ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ «ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ»

Ο Δήμος Αριστοτέλη συμμετέχει και υποστηρίζει το πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων, που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο τη δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας στήριξης ηλικιωμένων που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και παρακολούθησης.Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη λειτουργία κέντρου 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης.

Κύριοι σκοποί του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, η υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης και η ασφαλής γήρανση.

Η δράση αφορά κυρίως:

  • σε άτομα που ζουν μόνα ή/και μακριά από δομές υγείας & φροντίδας,
  • σε χρόνια πάσχοντες (κατάθλιψη, αστάθεια, κινητικά προβλήματα, διαβήτης, Alzheimer, καρδιολογικά προβλήματα, αναπνευστικά προβλήματα, κ.α.)

Η υπηρεσία προς τους ηλικιωμένους θα περιλαμβάνει:

α) τη λειτουργία Κέντρου 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων.

β) την παρακολούθηση και τηλεειδοποίηση των ηλικιωμένων μέσω ειδικών συσκευών (συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης με ανίχνευση πτώσης & κουμπί πανικού, συσκευές παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης εκτός σπιτιού).

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται σε ένα πρότυπο Κέντρο Διαχείρισης κλήσεων με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, που έχει άμεση πρόσβαση στο αρχείο κάθε ηλικιωμένου και αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και στελέχη άλλων ειδικοτήτων, που ανταποκρίνονται άμεσα σε οποιαδήποτε ανάγκη ή επιθυμία του ηλικιωμένου.

Ακόμα και αν ο ωφελούμενος δεν είναι σε θέση να απαντήσει η 24ωρη υπηρεσία στέλνει αμέσως βοήθεια, κάποιο γείτονα, μέλος της οικογένειάς του, ασθενοφόρο, την Άμεση Δράση, την Πυροσβεστική, κ.α.

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής:

  1. Ηλικιωμένοι από 60 ετών και άνω
  2. Εισόδημα
  3. Προβλήματα υγείας
  4. Μοναχική διαβίωση
  5. Τόπος κατοικίας

Υποβολή «Αίτησης  Συμμετοχής – Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» 

Η υπηρεσία αφορά την εξυπηρέτηση 3.000 συνολικά πολιτών  για τρία έτη. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έχουν ηλικία 60 ετών και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι για να γίνουν λήπτες της υπηρεσίας θα πρέπει αρχικά να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτηση,  μόνο ηλεκτρονικά, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, στη διεύθυνση: https://pkm.clickzois.gr . Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα ζητηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Όσοι από τους πολίτες του Δήμου Αριστοτέλη δεν έχουν την τεχνική δυνατότητα για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αριστοτέλη, που στεγάζεται στο χώρο των ιατρείων, στην έδρα του Δήμου, την Ιερισσό, στον αριθ. τηλ. 23770 41181, προκειμένου να υποβοηθηθούν. – Από το Γραφείο Τύπου

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 15/4/2020]