ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφάλειας που λαμβάνονται για την αποτροπή διασποράς του covid-19 , η Διοίκηση του Γεν. Νοσοκομείου Χαλκιδικής, με την συνεργασία του Δήμου Πολυγύρου, και του Ν.Π. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” ανακοινώνει ότι…

ο ελεγκτής γιατρός θα βρίσκεται κάθε Παρασκευή  από τις 12:00 έως και τις 14:00 στον χώρο του Κ.Α.Π.Η. Πολύγυρο (παλιό Νοσοκομείο). 

Η ανακοίνωση αφορά σε: 

  1. γνωματεύσεις και παραπεμπτικά που εκδίδουν οι γιατροί του Νοσοκομείου Χαλκιδικής καθώς και οι ιδιώτες  γιατροί του Δήμου Πολυγύρου.
  2. γνωματεύσεις και παραπεμπτικά  για κατοίκους του διευρυμένου Δήμου  Πολυγύρου ( η διεύθυνση για την κατοικία θα πρέπει να είναι αυτή που αναγράφεται στο  ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ή στη γνωμάτευση τους). 
  3. Ο ελεγκτής γιατρός δεν θα σφραγίζει παραπεμπτικά – γνωματεύσεις άλλων Δημόσιων και Ιδιωτικών Νοσηλευτικών  Ιδρυμάτων .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Γ.Ν. Χαλκιδικής

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ

 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 24/3/2020]