ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Δεκτή κάνει εν μέρει, με την 223/220 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, την αίτηση ακύρωσης της Ελληνικός Χρυσός με αντικείμενο την ακύρωση απόφασης κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία επεστράφη στην εταιρεία, προς διόρθωση και συμπλήρωση, η υποβληθείσα από αυτήν “τεχνική μελέτη μεταλλουργικής μονάδας χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου”. Ουσιαστικά, με την απόφαση του ΣτΕ ακυρώνεται εν μέρει η απόφαση Σκουρλέτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, τέσσερις από τους συνολικά έξι λόγους ακύρωσης της απόφασης Σκουρλέτη, που προέβαλε η εταιρεία, έγιναν δεκτοί. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε πλημμελή την αιτιολογία της πράξης επιστροφής της μελέτης ως προς τα κεφάλαια:

– Α΄ (ανακριβή στοιχεία ως προς τις παραμέτρους βάσης σχεδιασμού – ασυμφωνία των παραμέτρων που παρατίθενται στην τεχνική μελέτη),

– Β΄ (ανεπαρκή στοιχεία ως προς την τελική παραγωγή αργού και καθαρού μεταλλικού χαλκού, καθαρού μεταλλικού αργύρου, και καθαρού μεταλλικού χρυσού, σε συσχετισμό με ανεπαρκή στοιχεία ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος της εύρυθμης λειτουργίας της ακολουθούσας την τήξη (downstream) παραγωγικής διαδικασίας),

– Γ΄ (ανεπαρκή στοιχεία ως προς την εξειδίκευση και συμπλήρωση της περιγραφόμενης στην υποβληθείσα τεχνική μελέτη διαδικασίας μεταλλουργικής επεξεργασίας σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής (engineering) και

– Δ΄ (ανεπαρκή στοιχεία ως προς την υποβολή ειδικών μελετών που θα αφορούν κάθε μία από τις μοναδιαίες διεργασίες που συνιστούν την ολοκληρωμένη μεταλλουργική μέθοδο επεξεργασίας).

Αντίθετα, το δικαστήριο απέρριψε τους λόγους ακυρώσεως που στρέφονταν κατά των Κεφαλαίων Ε΄ και Στ’. Τα δύο αυτά κεφάλαια αφορούν την παροχή στοιχείων ως προς την αντιμετώπιση των απωλειών χαλκού, χρυσού και αργύρου και των διαφυγών αρσενικού, όπως και την αντιμετώπιση διαφυγών στους χώρους του εργοστασίου, που είναι πιθανώς επικίνδυνες για την υγεία των εργαζομένων.

Αναμένεται ότι σε συνέχεια της απόφασης του ΣτΕ, η εταιρεία θα συνεργαστεί με το Δημόσιο προκειμένου η τεχνική μελέτη να συμμορφωθεί πλήρως με τα δύο σημεία που αναφέρει η δικαστική απόφαση.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr