ΧΡΥΣΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ”

Χρυσές βραβεύσεις για τις υπεύθυνες δράσεις της Ελληνικός Χρυσός στα Hellenic Responsible Business Awards 2020

Η εταιρεία απέσπασε 2 χρυσά βραβεία στις ενότητες Διαχείριση Αποβλήτων και Τεχνολογία & Περιβάλλον καθώς και 1 χάλκινο για τη συνεργασία της με ΜΚΟ

Η Ελληνικός Χρυσός απέσπασε συνολικά 3 βραβεία σε εκδήλωση για την απονομή των Responsible Business Awards 2019, σε αναγνώριση της περιβαλλοντικής μέριμνας, της υπεύθυνης λειτουργίας και της κοινωνικής προσφοράς των δράσεών της:

Χρυσό Βραβείο στην ενότητα «Διαχείριση Αποβλήτων» για την ανάπτυξη της Τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης Μεταλλευτικών Καταλοίπων που εφαρμόζεται στο πρότυπο έργο του Χώρου Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα. 

Η βέλτιστη αυτή μέθοδος για την ασφαλή αποθήκευση των μεταλλευτικών καταλοίπων συμβάλλει στην δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός, ενώ αποτελεί τον καταλύτη για το διαρκές έργο αποκατάστασης παλαιών και σύγχρονων μεταλλευτικών εκτάσεων, που εκπονεί η εταιρεία.

Χρυσό Βραβείο στην ενότητα «Τεχνολογία και Περιβάλλον» για το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, ένα από τα πιο εκτεταμένα στην Ευρώπη, που παρέχει συνεχή και διαφανή ενημέρωση για πλήθος περιβαλλοντικών παραμέτρων σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, καθώς επίσης και για την εφαρμογή του καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος Χ-MINE το οποίο αξιοποιεί νέες τεχνολογίες για την διευρεύνηση κοιτασμάτων με αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο.

Χάλκινο Βραβείο στην ενότητα «Αριστεία στη Συνεργασία» για το πρόγραμμα «Μικροί Επιστήμονες στο δήμο Αριστοτέλη», σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό σωματείο eduACT, μέσω του οποίου παιδιά και νέοι του Δήμου Αριστοτέλη εκπαιδεύονται για δεύτερη συνεχή χρονιά στις επιστήμες STEAM και την Ρομποτική αναπτύσσοντας τις δεξιότητες που θα τους καταστήσουν πολίτες του αύριο.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε ειδική τελετή στις 24 Φεβρουαρίου 2020, παρουσία θεσμικών εκπροσώπων, στελεχών εταιρειών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

[ΠΗΓΗ: https://www.olathessaloniki.com/, 27/2/2020]