ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Σήμερα λειτουργούν στη χώρα 16 μεταλλεία που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομία και την αναπτυξιακή εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών με τις οποίες συνυπάρχουν

Η εκμετάλλευση των μεταλλευτικών κοιτασμάτων βρίσκεται στον πυρήνα του αναπτυξιακού μοντέλου της Σουηδίας, μιας χώρας πρότυπο ως προς την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Το υψηλό βιοτικό επίπεδο, η ισχυρή οικονομία και ο σταθερά ανερχόμενος ρυθμός ανάπτυξης οφείλουν πολλά στη μεταλλευτική βιομηχανία. Σήμερα λειτουργούν στη χώρα 16 μεταλλεία που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομία και την αναπτυξιακή εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών με τις οποίες συνυπάρχουν. Ενδεχόμενη απουσία της μεταλλευτικής παραγωγής θα σήμαινε αναπτυξιακή συρρίκνωση και μαρασμό.

Σημειωτέον ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα υλοποιείται σε ένα παραγωγικό πλαίσιο που διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και σέβεται το περιβάλλον, καθώς ως γνωστόν η Σουηδία διαθέτει αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία, τηρώντας με σχολαστικότητα τους οικολογικούς όρους και στόχους που τίθενται κάθε φορά τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και παγκόσμιο επίπεδο.

Ο ορυκτός πλούτος και τα μεταλλεία στη Σουηδία εντοπίζονται σε τρεις μεταλλευτικές περιφέρειες, τρεις μεταλλοφόρες περιοχές με τα δικά της η κάθε μία γεωλογικά, μεταλλογενετικά και κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά.

Μια από αυτές, το Bergslagen, έχει αρκετές ομοιότητες με την ΒΑ Χαλκιδική, όπου η μεταλλευτική δραστηριότητα χρονολογείται στις αρχές της κλασικής αρχαιότητας, δηλ. γύρω στο 6ο αιώνα π.Χ. και συνεχίστηκε αδιάλειπτα μέχρι τη ρωμαϊκή περίοδο και από τον 15ο αιώνα μέχρι σήμερα. Εκεί, αντίστοιχα, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, υπό τη διαχείριση της Ελληνικός Χρυσός, αποτελούν παράδειγμα υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας, συνώνυμης με τον σεβασμό στο περιβάλλον. Η πολιτική μας της Ελληνικός Χρυσός για το περιβάλλον βασίζεται στη διαρκή προσπάθεια για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ξεδιπλώνεται μέσα από μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών που υλοποιούνται σε ελάχιστα μεταλλεία παγκοσμίως, όπως:

Το παράδειγμα του Berglasen

Αντίστοιχα, το Berglasen είναι μια από τις κοιτασματολογικά πλουσιότερες περιοχές της Ευρώπης. Εκεί η μεταλλευτική δραστηριότητα χρονολογείται από το 375 πΧ. και υφίσταται συνεχώς από τον 13ο αιώνα μΧ μέχρι σήμερα. Διαθέτει παραγωγικά κοιτάσματα σιδήρου, χαλκού, μολύβδου, ψευδαργύρου, αργύρου και χαλκού. Ανάμεσα τους τα γνωστά μεταλλεία Garpenberg , τα μεταλλεία (ψευδαργύρου, μολύβδου, χαλκού) Zinkgruva και Lovisa.

Στην περιοχή εντοπίζονται επίσης τα πλουσιότερα κοιτάσματα σπανίων γαιών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Τα μεταλλευτικά κέντρα λειτουργούν στο πιο πυκνοκατοικημένο τμήμα της χώρας με οκτώ τουλάχιστον πόλεις (για παράδειγμα Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna) και την Στοκχόλμη σε κοντινή απόσταση.

Στη βάση των μεταλλείων δραστηριοποιούνται και άλλες αναπτυξιακής δραστηριότητες, όπως μεταλλευτικά μουσεία και μορφές γεωτουρισμού. Στην περιοχή Bergslagen, δρομολογείται σήμερα μια συνολική παρέμβαση με αιχμή την εξέλιξη της τεχνολογίας με στόχο να ενώσει αναπτυξιακά την παραγωγή με την κοινωνία, το περιβάλλον, τον τουρισμό και την εκπαίδευση. Διανομαρχιακές και διαπεριφερειακές δομές υποστηρίζουν την δημιουργία υποδομών και την προσέλκυση επενδύσεων με επίκεντρο την μεταλλευτική δραστηριότητα. Επίσης υπάρχουν εκπαιδευτικά κέντρα, όπως μεταλλευτικά γυμνάσια, ειδικά στην κατάρτιση μεταλλωρύχων και χειριστών εξοπλισμού μεταλλείων, καθώς και τοπικές σχολές μηχανικών μεταλλείων και μεταλλουργών. Πρωτοβουλίες και δράσεις που δεν αποτελούν απαραίτητα μόνο θέμα αναπτυξιακής βιωσιμότητας αλλά είναι κυρίως δείγματα εργασιακής κουλτούρας και ιστορικού πολιτισμού σε μια περιοχή με κυρίαρχη μεταλλευτική παρουσία.

Η περίπτωση της Χαλκιδικής

Στη Χαλκιδική , η υπεύθυνη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας συμβάλλει σημαντικά στην απασχόληση, στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική ευημερία, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός επενδύει διαχρονικά στην ουσιαστική συνεργασία με την τοπική κοινωνία συνδράμοντας καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Από το 2012 η εταιρεία έχει επενδύσει πάνω από €20 εκατ. σε ανάπτυξη δομών τουρισμού, παιδείας, κοινωνικής και περιβαλλοντικής μέριμνας, πολιτισμού και αθλητισμού στην περιοχή. Παράλληλα, στηρίζοντας την τοπική απασχόληση και οικονομία, συμβάλλει έμπρακτα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ευημερία των κατοίκων της ΒΑ Χαλκιδικής.

Έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας

Η υπεύθυνη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας συμβάλλει σημαντικά στην απασχόληση, στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική ευημερία, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Ως μέλος της τοπικής κοινωνίας στην Χαλκιδική, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στην ουσιαστική συνεργασία με τους γείτονές της υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της περιοχής, με βασική επιδίωξη η περιοχή να εξακολουθεί να ευημερεί ακόμα και μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Είναι ενδεικτικό ότι η ανεργία έχει μειωθεί κατά 42% με 9 στους 10 των εργαζόμενων της Ελληνικός Χρυσός να προέρχεται από το Δήμο Αριστοτέλη.

Παράλληλα υλοποιούνται εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες όπως, εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών και επιστημόνων σχετικών με την μεταλλευτική ειδικοτήτων, απασχόληση νέων φοιτητών της περιοχής και μαθήματα ρομποτικής (STEAM – Science Technology Engineering Arts Mathematics) σε ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για περισσότερα από 100 παιδιά, ηλικίας 4-14 ετών από τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη, σε συνεργασία με την γνωστή μη κερδοσκοπική εκπαιδευτική οργάνωση eduACT.

Ασφάλεια των εργαζόμενων

Για την Ελληνικός Χρυσός είναι απόλυτη προτεραιότητα να διασφαλίζει ότι ο κάθε εργαζόμενος στις εγκαταστάσεις της επιστρέφει σπίτι του ασφαλής. Για αυτό εφαρμόζει τις υψηλότερες διεθνώς προδιαγραφές ασφαλείας.

Το 2017 θέσπισε τη διεθνή οδηγία για την υγιεινή και ασφάλεια για όλους τους ανθρώπους που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της ενώ εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης ασφάλειας σύμφωνα με κορυφαία διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου ενός διευρυμένου πρωτοποριακού συστήματος επικοινωνίας και υπηρεσιών των μεταλλείων.

[ΠΗΓΗ: https://www.makthes.gr/, 16/12/2019]