ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΑ BRAVO 2019 SUSTAINABILITY AWARDS

H πρωτοβουλία διακρίθηκε ανάμεσα από σημαντικές υποψηφιότητες της επιχειρηματικής κοινότητας, μέσα από τη διαδικασία Διαλόγου του Θεσμού

Σημαντική διάκριση στην κατηγορία «Προστασία οικοσυστημάτων & βιοποικιλότητα» του θεσμού BRAVO 2019 απέσπασε το «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης» που ανέπτυξε και εφαρμόζει η Ελληνικός Χρυσός.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 10ης ετήσιας εκδήλωσης βράβευσης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου.  

Η Ελληνικός Χρυσός, πέραν της μέριμνας για τη σημερινή κατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται, επενδύει στην οριστική αποκατάσταση ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας από το συνολικό αποτύπωμα της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας, έχοντας δαπανήσει μέχρι στιγμής πάνω από €100 εκατ. για τον σκοπό αυτό.  

Από το 2012 μέχρι και σήμερα, η εταιρεία έχει απομακρύνει 3 εκατ. τόνους μεταλλευτικών καταλοίπων που ήταν αποτεθειμένα στην περιοχή τα τελευταία 50 χρόνια και σήμερα βρίσκεται στη φάση της φυτοτεχνικής αποκατάστασης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης, με στόχο την απόδοση της περιοχής προς αξιοποίηση στην τοπική κοινωνία.

Για τους σκοπούς του έργου περιβαλλοντικής αποκατάστασης, έχει διαμορφωθεί ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη σε έναν παλιό χώρο απόθεσης που εξυγιάνθηκε, έκτασης 150.000 τ.μ., το οποίο εξυπηρετεί με 400 και πλέον είδη τοπικών φυτών τόσο τις ανάγκες αποκατάστασης του περιβάλλοντος, όσο και των φορέων της περιοχής ευρύτερα.

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης της Ελληνικός Χρυσός εντάσσεται στο πλαίσιο των βέλτιστων διεθνών πρακτικών που εφαρμόζει η εταιρεία για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επένδυσης. Συγκεκριμένα, η εταιρεία υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και η Τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης.

Η Διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος της Ελληνικός Χρυσός κ. Έμμυ Γαζέα, δήλωσε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε την διάκριση για το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης της Ελληνικός Χρυσός, από τον καταξιωμένο θεσμό των Bravo Sustainability Awards. Για μας αποτελεί επιβράβευση της σκληρής δουλειάς πολλών ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από το μεγάλο και μακρόπνοο αυτό έργο της αποκατάστασης, για την βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας».

Υπενθυμίζεται πως ο θεσμός BRAVO, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια παρουσίας, διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, δίνοντας έμφαση στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου Κοινωνικού Διαλόγου μέσω της εμπλοκής όλων των κοινωνικών εταίρων (stakeholder engagement) και ολοκληρώνεται σε δύο στάδια: το BRAVO Dialogue & το BRAVO Awards.

[ΠΗΓΗ: https://www.bankingnews.gr/, 19/12/2019]