Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ «ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ» ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΛΟΣΣΩΝ

O μεταλλευτικός κολοσσός BHP συμπράττει με την πρωτοπόρο στους τομείς της καινοτομίας και τεχνολογίας εταιρεία Klaveness Digital.

Πιο συγκεκριμένα, η BHP θα χρησιμοποιεί εφεξής την πλατφόρμα CargoValue της Klaveness, προκειμένου ο μεταλλευτικός κολοσσός αλλά και οι εταίροι του να έχουν πρόσβαση στα ίδια ναυτιλιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Κατά συνέπεια, η εν λόγω πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα στα εμπλεκόμενα μέρη να έχουν εποπτεία των θαλάσσιων διαδρομών και να προσαρμόζουν κατάλληλα την παραγωγή και τα αποθέματά τους.

Ως μελέτη περίπτωσης, η BHP κάλεσε έναν παγκόσμιο παραγωγό χάλυβα να τεστάρει τη λύση της CargoValue. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης ήταν ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε τη δυνατότητα να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο τυχόν αποκλίσεις από τα προγράμματα των πλοίων, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να διαχειριστεί καλύτερα τα αποθέματά της.

Και τα δύο μέρη συμφώνησαν στο ότι η συνεργασία τους θα αυξήσει την αποδοτικότητά τους μέσω διαδικασιών διαφάνειας.

[ΠΗΓΗ: https://www.naftikachronika.gr, 6/10/2019]