ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019,στον προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Μεγάλης Παναγίας θα πραγματοποιηθεί επιτόπια δράση κινητής μονάδας ενημέρωσης, 10:00 – 12:00 υγεία και υγιεινή διατροφή και 12:00 – 14:30 κοινωνικοποίηση των παιδιών.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 16/10/2019]