ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ

Στην Ετήσια Έκθεση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων για το 2018 μπορείτε να ενημερωθείτε για την αναπτυξιακή δυναμική και τις επιδόσεις της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας στην οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Διαβάστε την Ετήσια Έκθεση εδώ:

 

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 22/9/2019]