ΈΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός στην επένδυσή της στη Χαλκιδική.

Η εταιρία στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη των μεταλλείων Κασσάνδρας (ενεργά μεταλλεία Στρατωνίου και Ολυμπιάδας, έργο Σκουριών) που θα καταστήσουν την Ελλάδα μια από τις σημαντικότερες παραγωγούς χαλκού και χρυσού διεθνώς, ενώ με δική της πρωτοβουλία, και υψηλό κόστος υλοποίησης, εφαρμόζει πρότυπες περιβαλλοντικές πρακτικές που υλοποιούνται σε ελάχιστα μεταλλεία ανά τον κόσμο.

Δείγμα γραφής η επιλογή της να επενδύσει σε ένα από τα πιο εξελιγμένα και πρωτοποριακά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στην Ευρώπη. Πάνω από 400 σταθμοί ελέγχου συγκεντρώνουν δεδομένα για την ποιότητα του αέρα, του νερού και του εδάφους, το θόρυβο και τις μετρήσεις ακουστικού περιβάλλοντος, τις δονήσεις, τη σεισμικότητα και την οικολογία (χλωρίδα – πανίδα) με τη συνδρομή εργαστηρίου εντός των εγκαταστάσεων, το οποίο διαθέτει προηγμένο εξοπλισμό.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αναρτώνται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, ανοιχτή στο ευρύ κοινό, η οποία παρέχει, σε πραγματικό χρόνο, άμεση πρόσβαση σε περιβαλλοντικά δεδομένα για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες και την ευρύτερη περιοχή γύρω από τα σημεία όπου δραστηριοποιείται η Ελληνικός Χρυσός. Δίνει, έτσι τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή όπου κατοικούν, αλλά και στις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές να έχουν στην διάθεσή τους τα περιβαλλοντικά δεδομένα ολόκληρης της περιοχής. Μάλιστα, τεχνικές εκθέσεις με στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των μετρήσεων όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων, κοινοποιούνται σε ετήσια και τρίμηνη βάση στις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν την περιβαλλοντική απόδοση της Ελληνικός Χρυσός.

Παράλληλα η εταιρεία συνεργάζεται με διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων το Τμήμα Δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω την περιβαλλοντική της επίδοση και να συνεχίσει να επενδύει στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Στην πράξη, μέσω της συνεργασίας της με την ακαδημαϊκή κοινότητα,  η Ελληνικός Χρυσός προάγει την έρευνα, την καινοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, προσφέροντας στους συνεργάτες της εξειδικευμένη γνώση στον τομέα της μεταλλευτικής και βοηθώντας φοιτητές και καθηγητές να αναπτύξουν πρακτικές εφαρμογές στην έρευνά τους.

Περισσότερα για τις περιβαλλοντικές δράσεις και καινοτομίες της Ελληνικός Χρυσός στην ΒΑ Χαλκιδική μπορείς να δεις εδώ.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.businessenergy.gr/, 18/9/2019]