ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία αντεπεξήλθε αποτελεσματικά στην παρατεταμένη οικονομική κρίση της χώρας μας και αποτελεί παράδειγμα του παραγωγικού υποδείγματος που έχει ανάγκη η εθνική οικονομία χάρη στις σωστές πρακτικές διαχείρισης της επικινδυνότητας την έντονη εξωστρέφειά της την οικονομική αξιοπιστία των περισσότερων επιχειρήσεών της και τις υπεύθυνες πρακτικές λειτουργίας των παραγωγικών βάσεών της.

Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει στο 8% του ΑΕΠ, όμως ο εξορυκτικός κλάδος εξακολουθεί να συμβάλλει με 3% στο ΑΕΠ της χώρας δημιουργεί αξίες που υπερβαίνουν τα 2 δις. ευρώ το έτος πραγματοποιεί εξαγωγές 1,3 δις. ευρώ ετησίως καταλαμβάνοντας το 5% των ελληνικών εξαγωγών.

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία που παράγεται από τις επιχειρήσεις του κλάδου μας και των δύο μεταλλουργιών που καθετοποιούν εγχώριες ορυκτές πρώτες ύλες ,τοποθετούν τη χώρα μας στην 7η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το μερίδιο της στο σύνολο της βιομηχανίας και στην 11η σε ό,τι αφορά το σύνολο της οικονομίας.

Αποτελεί κορυφαίο εργοδότη της χώρας υποστηρίζοντας περίπου 100.000 ποιοτικές θέσεις εργασίας κατά κύριο λόγο πλήρους απασχόλησης σε μια περίοδο έξαρσης της μερικής απασχόλησης και ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια όπου απασχολεί το 4% του ενεργού πληθυσμού. 

Με τον τρόπο αυτόν συμβάλλει στη συγκράτηση του πληθυσμού στην ελληνική επαρχία και αξιόλογου τμήματος του επιστημονικού προσωπικού στη χώρα μας, αποτρέποντας τη μετανάστευσή του.

Στο διάστημα 2015-2018, αναιμικής επενδυτικής περιόδου για την οικονομίας μας, η εξορυκτική βιομηχανία επένδυε 350 εκατ ευρώ/έτος και ήταν μαγνήτης ξένων άμεσων επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία του κλάδου. Ήδη με την αναμενόμενη ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος του Συνδέσμου μας για την ένταξη του κλάδου στις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόμου αναμένονται και νέες υψηλές επενδύσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της εγκατάστασης νέου δυναμικού.

Η εξορυκτική βιομηχανία παράγει 70 εκατ τόνους εμπορεύσιμων προϊόντων από 30 διαφορετικά ορυκτά δέκα εκ των οποίων η παραγωγή υπερβαίνει τους 300.000 τόνους ετησίως. Οι παραγωγές σε περλίτη,, μπεντονίτη μάρμαρα, κίσσηρη, βωξίτη βρίσκονται πολύ υψηλά στην παγκόσμια κατάταξη.

Η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας και ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι έννοιες συμβατές. Οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και συμμορφώνονται με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει ο Σύνδεσμος μας από το 2006.

Σημαντική προτεραιότητα για τα μέλη μας είναι η φροντίδα για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων που οδηγεί συγκριτικά με άλλους βιομηχανικούς κλάδους σε ενθαρρυντικές επιδόσεις και με τις μισές επιχειρήσεις να ήταν ελεύθερες ατυχημάτων στο 2018. 

Η εξορυκτική δραστηριότητα αποτελεί προσωρινή φάση στην εξέλιξη των χρήσεων γης σε μια περιοχή και απασχολεί το 1% της ελληνικής χερσαίας επικράτειας με σημαντικά υψηλότερη στρεμματική απόδοση από πολλές άλλες παραδοσιακές χρήσεις.

Σημειώνεται ότι από το 1977 που ξεκίνησε η υποχρέωση αποκατάστασης περιβάλλοντος από τον εκμεταλλευτή έχουν αποκατασταθεί 72.000 στρέμματα που αποτελούν το 40% της συνολικής επιφάνειας που έχει επηρεαστεί από την εξόρυξη.

Τα έργα αποκατάστασης που έχουν ολοκληρωθεί έχουν δώσει νέες δασικές και γεωργικές εκτάσεις, τεχνητές λίμνες, νέους υδροβιότοπους, μουσεία, χώρους για πολιτιστικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγία, και πολλές άλλες μετα-μεταλλευτικές χρήσεις γης.

Σημαντικές είναι οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η εξορυκτική βιομηχανία στην Ελλάδα και αφορούν τόσο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής θέσης της στις διεθνείς αγορές όσο και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων.

Η ψηφιακή επανάσταση και τα εργαλεία που θέτει στη διάθεση της εξόρυξης μπορούν να επιφέρουν ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας και να γίνουν μοχλός συστηματικής βελτίωσης της παραγωγικότητάς της. Η γρήγορη ολοκλήρωση του εκπονούμενου Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, η θέσπιση και εφαρμογή αποτελεσματικών αδειοδοτικών διαδικασιών και η ασφάλεια δικαίου, αποτελούν μερικά από τα προαπαιτούμενα ώστε ο εξορυκτικός κλάδος να ενδυναμώσει περισσότερο τη συμβολή του στο ΑΕΠ της χώρας και να στηρίξει την προσπάθεια να ανέλθει η βιομηχανική παραγωγή στο 12% του ΑΕΠ.

[ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, του Αθανάσιου Κεφάλα, προέδρου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, 29/9/2019]