ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη αναδείχθηκε στην πρώτη συνεδρίαση του Σώματος, μετά την κατά νόμο πρόσκληση από τον πρώτο σε ψήφους εκλεγέντα σύμβουλο του πρωτεύσαντος συνδυασμού των εκλογών της 26 ης Μαΐου, δηλαδή του Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου Γεωργίου Κούκου, από το συνδυασμό «Ομοφωνία».

Με την ομόφωνη αποδοχή του Σώματος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε η κ. Μαρία Ενεχηλίδου από το συνδυασμό «Ομοφωνία», Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο κ. Χριστόδουλος Γιουβανάκης από το συνδυασμό «Ισχυρός Αριστοτέλης» και Γραμματέας η κ. Ιφιγένεια Χαϊδευτού, επίσης από την «Ομοφωνία».

Επίσης, μετά τον κατά νόμο συνδυασμό ορισμού και εκλογής μελών, διαμορφώθηκαν οι συνθέσεις των επιτροπών του Δήμου Αριστοτέλη.

Οικονομική επιτροπή

Πρόεδρος: Στυλιανός Βαλιάνος.

Τακτικά Μέλη: Αλέξιος Αντωνίου, Νικόλαος Αυγερινός, Παναγιώτης Μουσλής, Νικόλαος Κεφαλάς, Αριστείδης Τζίτζος, Γεώργιος Κωτάκης.

Αναπληρωματικά μέλη: Ευγενία Γιαννούση, Αθανάσιος Τσιάλας, Αικατερίνη Μήτρου, Κωνσταντίνος Γκοντίνος

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος: Στυλιανός Βαλιάνος.

Τακτικά Μέλη: Γεώργιος Κούκος, Γεώργιος Θαλασσινός, Αθανάσιος Τσιάλας, Ευριπίδης Ατζιαμής, Χριστόδουλος Γιουβανάκης, Μαρία Παπαστεριανού.

Αναπληρωματικά μέλη: Ιφιγένεια Χαϊδευτού, Ελένη Καραντώντα, Δήμητρα Μανωλούδα, Ιωάννης Χαριστάς

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 9/9/2019]