ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Έτσι σήμερα μετά απο κάλεσμα του νέου Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Κούκου πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη του νέου προεδρίου του σώματος.  

Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.

Η Μαρία Ενεχηλίδου, Δικηγόρος (και Κοινωνιολόγος) από τα ΝέαΡόδα, εξελέγει νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη, ομόφωνα από το σώμα. Στη θέση του Αντιπροέδρου  εξελέγη ο Χριστόδουλος Γιουβανάκης και Γραμματέας θα είναι η Ιφιγένεια Χαϊδευτού επίσης ομόφωνα και οι δύο.

Η εκλογή του νέου Προεδρείου πραγματοποιήθηκε χωρίς μυστική ψηφοφορία, με ορισμό από τις παρατάξεις του Δημάρχου Στυλιανού Βαλιάνου και της μείζονος αντιπολίτευσης του Αργύρη Τσακνή.

 

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 8/9/2019]