ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Την Τετάρτη 17/4/2019 έγινε συνέλευση των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με κυρίαρχο θέμα συζήτησης την ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ των υπηρεσιών της. Διαπιστώθηκε από όλες τις Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας ότι λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης των τμημάτων οι πολίτες ενός νευραλγικού Νομού, σ’ όλους τους τομείς οικονομικό, γεωργικό, κτηνοτροφικό, τουριστικό, όπως η Χαλκιδική, δε θα μπορούν πλέον να εξυπηρετηθούν.

Πρόθεση των εναπομεινάντων υπαλλήλων είναι η παροχή βέλτιστης ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες του Νομού, γι αυτό και αποφασίσθηκαν περαιτέρω κινήσεις για να εξασφαλιστεί οπωσδήποτε η άμεση και ικανοποιητική εξυπηρέτησή τους.

Οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com/, 17/4/2019]