ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Για την ανάρτησή μας ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ πληροφορηθήκαμε ότι ο Κος Γιάννης Μίχος, τέως δήμαρχος Αριστοτέλη, αναζητά τους διαχειριστές και ιδιοκτήτες του ιστολογίου μας, διότι θεώρησε ότι το δημοσίευμα του απέδιδε υβριστικούς ή συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Θα θέλαμε να τον πληροφορήσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε να θίξουμε την τιμή και την υπόληψη του κου Γ.Μίχου και ότι η φράση ήταν άστοχη. Σε δείγμα δε καλής θέλησης κατεβάσαμε την επίμαχη ανάρτηση. Τέτοιου είδους παρανοήσεις θα μπορούσαν να λυθούν και να διευθετηθούν με ένα απλό e-mail.