SPA ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΩΣ 30% ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΣΕ 9 ΜΗΝΕΣ ΤΑ ΑΔΙ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΗ – ΑΧΛΑΔΑΣ

Ακόμη κι επιστροφή στους αγοραστές του 30% του τιμήματος που κατέβαλαν για την απόκτηση των μονάδων της Μελίτης και της Μεγαλόπολης αν η Κομισιόν δεν εγκρίνει τον μηχανισμό των ΑΔΙ προβλέπει το κείμενο της αγοραπωλησίας των μετοχών που ενέκρινε χθες κατά πλειοψηφία το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ.

Αυτό αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες του energypress, και σύμφωνα με αυτές το περιβόητο SPA θέτει και ως προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης της «Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε.» την ύπαρξη συμφωνίας προμήθειας λιγνίτη. Στο συγκεκριμένο άρθρο δεν αναφέρεται το αντισυμβαλλόμενο μέρος της ΔΕΗ, δηλαδή η ιδιοκτησία των λιγνιτωρυχείων της Αχλάδας και παράλληλα δίνεται το δικαίωμα στον αγοραστή να μην κάνει χρήση της συγκεκριμένης σύμβασης εφοδιασμού.

Τα προαναφερόμενα, όπως αναφέρουν αξιόπιστες πηγές του energypress, αλλά και ο όρος πως οι νέοι ή ο νέος ιδιοκτήτης των πωλούμενων μονάδων δεν θα απολύσουν για έξι χρόνια τους εργαζομένους τους είναι τα κυριότερα σημεία του SPA. Οι υποψήφιοι επενδυτές αναμένεται να το έχουν στα χέρια τους τις επόμενες ώρες και σύμφωνα με πληροφορίες θα κληθούν κι επίσημα από τη ΔΕΗ να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές στις 6 Μαίου. Στις 10 του ίδιου του μήνα θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο ορίζοντας την ημερομηνία διεξαγωγής της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για την έγκριση της συναλλαγής. Δεν αποκλείεται, όμως, όπως φέρεται να έκανε γνωστό ο πρόεδρος της εταιρίας Μανόλης Παναγιωτάκης, οι διεκδικητές να ζητήσουν παράταση των προθεσμιών.

Τα ΑΔΙ

Από το SPA απουσιάζει ο μεταβατικός μηχανισμός επιμερισμού ζημιών – κερδών ανάμεσα στη ΔΕΗ και τους επενδυτές της Μελίτης και της Μεγαλόπολης και όπως προκύπτει από το άρθρο 2 του κειμένου τα ΑΔΙ τον αντικατέστησαν.

Πιο συγκεκριμένα οι διατάξεις του άρθρου 2 που αφορούν στην «αγοραπωλησία μετοχών και το τίμημα» ορίζεται: «Το 30% του τιμήματος κατ΄ανώτατο όριο θα επιστραφεί στον Αγοραστή, εφόσον εντός εννέα μηνών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μηχανισμός ΑΔΙ που να καταλαμβάνει και τις λιγνιτικές μονάδες των Εταιριών».

Πέρα, όμως, από αυτή τη ρήτρα προστίθεται κι ένας ακόμη όρος ώστε να μην βγουν ζημιωμένοι οι επενδυτές ακόμη και στην περίπτωση που εγκριθεί και λειτουργήσει ο μηχανισμός ΑΔΙ: «Στην περίπτωση που ο μηχανισμός που εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ΑΔΙ προβλέπει ανώτατο όριο πιθανής αποζημίωσης (bid cap) των λιγνιτικών μονάδων των Εταιριών, που είναι κατώτερο των 40.000 ευρώ ανά MWh προβλέπεται μηχανισμός αναλογικής επιστροφής μέρους του Τιμήματος στον Αγοραστή εντός 15 ημερών από την έγκριση αυτού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Το ορυχείο της Αχλάδας

Στο άρθρο 3 του SPA όπου περιγράφονται οι «προϋποθέσεις (αιρέσεις) για την ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης» ορίζεται ότι πρώτα «θα έχουν υπογραφεί οι συμφωνίες παροχής υπηρεσιών ή και συμβάσεις μίσθωσης μεταξύ της ΔΕΗ και των θυγατρικών εταιριών (SLAs). Ειδικώς για τη Σύμβαση που αφορά στη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. θα υπάρχει σύμβαση προμήθειας λιγνίτη, η οποία θα είναι προαιρετική για τον Αγοραστή (δηλαδή τίθεται ως προϋπόθεση ολοκλήρωσης, την πλήρωση της οποίας μπορεί ο ίδιος να μην απαιτήσει».

Οι υποψήφιοοι επενδυτές είναι προφανές πως θέλουν αφενός να υπάρχει συμφωνίας προμήθειας με τους ιδιοκτήτες της Αχλάδας αλλά για οποιοδήποτε λόγο διατηρούν το δικαίωμα να μην την επιλέξουν.

Οι εργαζόμενοι

Οι ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν με νόμο της κυβέρνησης και αφορούν τους εργαζόμενους και τα δικαιώματα τους, φαίνεται πως υιοθετήθηκαν στο SPA.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο άρθρο 6 που έχει να κάνει με τις «Συμφωνίες για την περίοδο μετά την Ολοκλήρωση της Πώλησης» γίνεται σαφές ότι «ο Αγοραστής θα απέχει από απολύσεις προσωπικού για έξι έτη μετά την Ολοκλήρωση, όπως ορίζει και ο σχετικός νόμος 4533/2018. Τα μέρη συμφωνούν, ότι ο περιορισμός των απολύσεων δεν ισχύει για εργαζόμενους, οι οποίοι θεμελιώνουν πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα».

Επιπλέον οι νέοι ιδιοκτήτες θα εφαρμόζουν όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων όπως προκύπτουν από τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, τον κανονισμό εργασίας και τη νέα ΣΣΕ 2018.

Τέλος στο κείμενο του SPA αποσαφηνίζονται θέματα που αφορούν τις απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία των μονάδων, όπως επίσης ότι πρέπει να είναι ελεύθερες βαρών, ενώ για την ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης ξεκαθαρίζεται ότι η συναλλαγή θα έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να θέτει προϋποθέσεις.

[ΠΗΓΗ: https://energypress.gr/, του Κωνσταντίνου Φιλίππου, 24/04/2019]