«ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ»

Τι επισημαίνουν οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις

Μικτή ήταν η εικόνα που εμφάνισε ο εξορυκτικός κλάδος το 2018, ειδικά σε ό,τι αφορά τις τιμές των μετάλλων διεθνώς, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αντώνης Κεφάλας, στο πλαίσιο του ετήσιου απολογισμού για την πορεία του κλάδου, υπήρξαν τομείς που ξεχώρισαν και ενίσχυσαν τον κλάδο. Αναλυτικά, αύξηση σημείωσε η παραγωγή λιγνίτη και καλές ήταν αποδόσεις του ελληνικού μαρμάρου (με το 50% των εξαγωγών του να κατευθύνεται στην Κίνα), των βιομηχανικών ορυκτών, καθώς και τελευταία των αδρανών υλικών.

Ωστόσο, πλήθος εκκρεμοτήτων της πολιτείας σε βασικά θέματα του κλάδου αποτελούν εμπόδιο στην περαιτέρω αναπτυξιακή του πορεία, όπως τονίζουν στη «Ν» στελέχη του χώρου. Στα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο το 2019 περιλαμβάνονται το ειδικό χωροταξικό για τις ορυκτές πρώτες ύλες, η τακτοποίηση του θέματος αιγιαλού και παραλίας, η απλοποίηση για την αδειοδότηση περιβαλλοντικών μελετών ιδιαίτερα όταν αφορούν συνοδευτικά έργα εγκαταστάσεων, η τροποποίηση υπουργικής απόφασης που αφορά τη λειτουργία ιδιωτικών πρατηρίων καυσίμων στα εξορυκτικά εργοτάξια. Επίσης, στο τραπέζι των εκκρεμοτήτων υπάρχει και το θέμα της τροποποίησης του λατομικού νόμου 4512/2018 σε σχέση με τις εγγυητικές επιστολές περί αποκατάστασης για όλες τις εξορυκτικές εταιρείες. Η ψήφιση του 4512/2018 ήταν σημαντική εξέλιξη στο ρυθμιστικό περιβάλλον του κλάδου για το 2018, όμως πάνω από δέκα μήνες μετά την ψήφισή του συνεχίζει να εξειδικεύεται και να συμπληρώνεται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην αποτελεσματική εφαρμογή του. Επίσης ζητείται ενίσχυση ελεγκτικών και εγκριτικών υπηρεσιών με Ανεξάρτητες Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, αναβάθμιση όλων των τμημάτων και σχολών γεωεπιστημών, πληροφορικής και επαγγελματική κατάρτισης, άρση των εμποδίων στην πρόσβαση των κοιτασμάτων Ορυκτών Πρώτων Υλών, προαγωγή ομογενοποίησης προτύπων λειτουργίας όλων των εξορυκτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές του κλάδου υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και κατευθύνονται σε πλειάδα χωρών, με κύριες τις Ιταλία, Γερμανία και ΗΠΑ, στις οποίες οι εξαγωγές ανέρχονται σε 180 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΣΜΕ τονίζει πως η εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό εργοδότη στην Ελλάδα, στηρίζοντας πάνω από 100.000 ποιοτικές θέσεις εργασίας κυρίως στην περιφέρεια και συνεχίζοντας να υποστηρίζει προγράμματα που συνδέουν την παραγωγή με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σημειώνεται ως παράδειγμα συμβολής στην περιφερειακή ανάπτυξη ότι ο κλάδος αποτελεί το 30% στην προστιθέμενη αξία της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Μακεδονία και το 13% στη Στερεά Ελλάδα. Επιπροσθέτως ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί πόλο έλξης ξένων επενδύσεων τα τελευταία χρόνια, αλλά και επενδύει κάθε χρόνο στην τελευταία τριετία περίπου 300 εκατ. ευρώ. Συνολικά, η συνεισφορά της εξορυκτικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ και την απασχόληση έχει παραμείνει υψηλή (5,4 δισ. ετησίως ή 3% του ΑΕΠ και 2,7% της συνολικής απασχόλησης) και παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ειδικότερα η χώρα μας είναι η πρώτη παραγωγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε νικέλιο, βωξίτη, περλίτη και μπεντσνίτη, τρίτη σε παραγωγή μαγνησίτη, τέταρτη σε παραγωγή λιγνίτη και πέμπτη σε παραγωγή αλουμινίου.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 22/01/2019]