ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΚΜ

Με 7.000.000 ευρώ από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων επιχορηγείται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Οι πόροι θα διατεθούν για τη βελτίωση της προσβασιμότητας της πόλης, αστικές αναπλάσεις, την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης σε άρτιες σχολικές εγκαταστάσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας, καθώς και για δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και καινοτομίας.

Τα αναπτυξιακά έργα, που θα υλοποιηθούν στον Δήμο Θεσσαλονίκης με τη στήριξη του υπουργείου Οικονομίας, είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΓΕπ), η οποία συμμετέχει με το ποσό των 20.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, κινητοποιούνται όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, εθνικοί και κοινοτικοί, για τη χρηματοδότηση έργων.

Η εκταμίευση

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε και η εκταμίευση 3.700.000 ευρώ για την ωρίμανση των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στη Κεντρική Μακεδονία. Ειδικότερα, στο νέο ΕΣΠΑ 2014 2020 εντάσσονται οι μελέτες εννέα Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων περιοχής. Μεταξύ αυτών, η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Ανατολικού Τομέα, δυναμικότητας 129.300 τόνων ανά έτος και δυναμικότητας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 32.800 τόνων ανά έτος, για την εξυπηρέτηση των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Επίσης, η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δυτικού Τομέα, δυναμικότητας 262.700 τόνων ανά έτος και δυναμικότητας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 38.100 τόνων ανά έτος για την εξυπηρέτηση των δήμων των ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, μέρους της ΠΕ Κιλκίς (Παιονία) και μέρους της ΠΕ Θεσσαλονίκης.

 

[ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/02/2018]