ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ

Η αναδρομή στα παλιά είναι ένα νέο κομμάτι του Εργο Χαλκιδικής

Η Αναδρομή στα παλιά επέλεξε σαν επόμενο θέμα της μία φωτογραφεία του 1961  όπου ο πρώτος αιρετός Δήμαρχος της Αρναίας Ιπποκράτης Αστ. Πάχτας ”σηκώνει” τον διακόπτη για την τροφοδοσία της Αρναίας με εναλλασσόμενο ρεύμα της ΔΕΗ. Αξίζει  να αναφέρουμε ότι  Ιπποκράτης Πάχτας επανεξελέγη 3 ή 4 περιόδους και επί Δημαρχίας του έγιναν απαλλοτριώσεις για τη διάνοιξη και διεύρυνση του κεντρικού δρόμου, τμήμα του Επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης – Ουρανούπολης.