ΧΑΣΑΜΕ ΤΟ 99,38% (!!!)

Θα σας παραθέσω ένα δείγμα antigold λογικής για να καταλάβετε και οι πλέον δύσπιστοι το μέγεθος του κολλήματος ορισμένων εγκεφάλων…

Ο γνωστός ομότιμος αποφάσισε να «αξιολογήσει» (και να βγάλει άχρηστο) το ‘state of the art’ σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των μεταλλείων… Άρχισε λοιπόν τους υπολογισμούς με τα στοιχεία που πήρε από τις online μετρήσεις του συστήματος που είναι προσβάσιμες σε όλους… Μια το λάδι , τρεις το ξύδι, κατάληξε στο ότι για ένα συγκεκριμένο κλάσμα σωματιδίων, το Ρ10, δηλαδή με συγκεκριμένη διάμετρο, το σύνολο των βαρέων μετάλλων είναι μόλις το 0,62 % κατά βάρος. (Δεν θα κάτσουμε να εξετάσουμε τους υπολογισμούς… έστω ότι είναι σωστοί). Στη συνέχεια, όμως, του γεννήθηκε το εξής ερώτημα:

Τι ακριβώς είναι το υπολοιπόμενο 99,38 % των σωματιδίων PM10;;;

Έσπευσε βεβαίως να δώσει μόνος του την απάντηση… Τα υπόλοιπά είναι αμίαντος και τρεμολίτης!!! Ούτε ανόργανα του χώματος/σκόνης ούτε τίποτα… Αμίαντος και τρεμολίτης… Για πλάκα χωρίζουμε όλα τα λεπτόκοκκα αιωρούμενα σε κλάσματα… Κατά την… ομοτίμεια θεώρηση, στα Ρ10 ό,τι δεν είναι βαρέα μέταλλα είναι αμίαντος και τρεμολίτης! Και δεν τα πιάνει και το σύστημα!!!

Αυτά για να ξέρουμε και ποιοι είναι αυτοί που δυσφημίζουν την εξορυκτική στην ΒΑ Χαλκιδική…