SOS OMOTIMOS…

Όπως δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι στην προσπάθεια κάθε συνανθρώπου να πετύχει τους στόχους του, έτσι δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι και στην προσπάθεια ενός συμπαθητικού συνταξιούχου πρώην καθηγητή, ο οποίος θέλει πάντα να έχει δίκιο και οι απόψεις του να είναι οι ορθές σε κάθε περίπτωση… (Κάθε άνθρωπος με το κουσούρι του…)…

Μπορούμε, όμως, όλοι μαζί να τον βοηθήσουμε… Επικαλούμαι τα ανθρωπιστικά σας αισθήματα… Βάλτε ένα χεράκι παιδιά, να μη στεναχωριέται ο άνθρωπος…

Μπορούμε να αρχίσουμε με μια παράκληση στις Ευρωπαϊκές υπηρεσίες τυποποίησης να αλλάξουν το καθιερωμένο και εφαρμοζόμενο πρότυπο EN 14902 “Ambient air quality – Standard method for the measurement of Pb, Cd, As and Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter”, ώστε να περιλάβει και το κλάσμα διαμέτρου αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ2,5 διότι ο κος Σαράντης θέλει να γνωρίζει και τι συμβαίνει με τα PM2,5 «η σύσταση των οποίων είναι κατά 100% απροσδιόριστη από το σύστημα παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός»!!!.Το γεγονός ότι η επιστημονική κοινότητα αλλά και οι νομοθεσίες ορίζουν πως οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στην σκόνη μετρούνται στο κλάσμα ΡΜ10, προφανώς και είναι μια βλακεία και μισή… Τι ξέρουν αυτοί… Να μην πούμε για τους άλλους… Εκείνους που συνέταξαν την Υπουργική Απόφαση «Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 – Καθορισμός τιμών − στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ “Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα” του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»…Κι εδώ προβλέπεται πως η συνολική περιεκτικότητα για «αρσενικό», «κάδμιο», «νικέλιο» και «βενζο(a)πυρένιο» μετριέται στο κλάσμα των ΡΜ10…

Το άλλο που επιθυμεί ο κος Σαράντης είναι ένα σύστημα που να προσδιορίσει και μετράει «τους πιο επικίνδυνους για τη δημόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής αέριους ρύπους: την ποσότητα δηλαδή των ινών αμιάντου και μικροσωματιδίων χαλαζία ανά κυβικό μέτρο αέρα».

Εδώ θα πρέπει να μαζέψουμε όλοι υπογραφές για να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου καθορίζονται οριακές τιμές μόνο για τα As, Cd, Ni, Pb και μπορεί να βρεί οποιοσδήποτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=493), το οποίο προφανέστατα κατά τον κο Σαράντη είναι ανεπαρκές αν όχι άχρηστο…

Κι επειδή στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα αναφέρεται σαν μήνυμα καλωσορίσματος «Στη  χώρα μας ισχύουν νομοθετημένα όρια και στόχοι για τους ρύπους διοξείδιο του θείου, αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10)*, διοξείδιο του αζώτου, όζον, μονοξείδιο του άνθρακα, βενζόλιο, μόλυβδο, αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρο και βενζο(α)πυρένιο, σύμφωνα με τα όρια ποιότητας ατμόσφαιρας που έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όρια αυτά αναφέρονται τόσο στην προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και των οικοσυστημάτων.», είναι ηλίου φαεινότερο πως και το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξίσου ανεπαρκέστατο αν όχι τελείως άχρηστο…

Αλλά έχουμε κι άλλα πράγματα να διορθώσουμε… Πρώτη και καλύτερη την Κοινή Απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής – Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης –Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού με Θέμα την «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα: α) «Μεταλλευτικές– Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και β) «Απομάκρυνση, Καθαρισμό & Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας» της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής» η οποία στον όρο δ4.28 αναφέρει τα εξής… απαράδεκτα: «…Οι μετρήσεις για τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια να πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση και με συχνότητα τουλάχιστον 2 φορές το μήνα να αναλύονται τα αιωρούμενα σωματίδια ως προς τις συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων Pb, Zn, Mn, Cd, As, Fe, Cu και Cr.». Άλλη μία σκευωρία που ανακάλυψε ο κος Σαράντης… Είναι ανεπαρκέστατη αν όχι τελείως άχρηστη η ΚΥΑ και κατ’ επέκταση το σύνολο των υπηρεσιών των αναφερόμενων στην ΚΥΑ υπουργείων.

Συνεπώς, και το δίκτυο παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ΥΠΕΝ το οποίο δεν παρακολουθεί κάποιο από τα παραπάνω μέταλλα, πόσο μάλλον οποιανδήποτε άλλη παράμετρο από αυτές που θέλει ο κος Σαράντης, είναι de facto ανεπαρκέστατο αν όχι τελείως άχρηστο. Ομοίως το δίκτυο της Θεσσαλονίκης (http://airthess.gr), όπου ζει και αναπνέει ο κος Σαράντης…

Σοβαρά τώρα, ένα πρόγραμμα παρακολούθησης στήνεται και λειτουργεί με σκοπό να εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες. Στην περίπτωση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης Μεταλλείων Κασσάνδρας, το πρόγραμμα εξυπηρετεί τις ανάγκες που προκύπτουν από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και από την ΚΥΑ του έργου των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Όπως προκύπτει λοιπόν από τις απαιτήσεις αυτές, πρέπει να παρακολουθούνται τα μέταλλα αυτά βάση των οποίων ο κύριος Σ. Δημητριάδης έκανε τους υπολογισμούς του. Όσον αφορά τι ακριβώς είναι το υπολειπόμενο, θεωρώντας ότι οι γνώσεις του περι γεωλογίας δεν είναι καθόλου ρηχές μια και είναι ομότιμος καθηγητής, μπορεί να ανατρέξει στην σύσταση των πετρωμάτων της περιοχής προκειμένου να ενημερώσει ο ίδιος το κοινό σωστά.

Για τους υπόλοιπους που δεν είναι ομότιμοι καθηγητές Γεωλογίας να πούμε πως τα συχνότερα χημικά στοιχεία στο γήινο φλοιό σύμφωνα με βιβλίο που διδάσκεται στο γεωλογικό τμήμα του Α.Π.Θ αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα που έχει παρθεί αυτούσιος από το εν λόγω βιβλίο. (Είμαστε σίγουροι ότι ο κύριος Σαράντης γνωρίζει πολύ καλά τον εν λόγω πίνακα.)

Τέλος να μείνουμε σε ένα απόσπασμα της ανάρτησης του antigold.org όπου ο κος Σαράντης Δημητριάδης προσπαθεί να βγάλει άχρηστο το αρτιότερο ίσως σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Λέει λοιπόν ο κος Σαράντης:

«Έχει δε τεράστια σημασία γιατί σ’ αυτό το 99.38% των PM10 και το 100% των PM2,5 θα ενυπάρχουν -αν και όταν ξεκινήσει με παραγωγικούς ρυθμούς η εξόρυξη στο open pit των Σκουριών- τα ινίδια του καρκινογόνου αμιάντου με σημαντική συμμετοχή όπως και, με κυρίαρχη δε συμμετοχή, τα μικροσωματίδια του εξίσου, αν και πιο επικίνδυνου λόγω πολύ μεγάλης ποσοτικής συμμετοχής, καρκινογόνου χαλαζία».

Πρώτη παρατήρηση είναι πως –από όσο γνωρίζουμε– μια χημική ανάλυση σου προσδιορίζει ποιοτικά στοιχεία του περιοδικού πίνακα ή χημικές ενώσεις. Τόσο ο αμίαντος όσο και ο χαλαζίας είναι ορυκτά. Αποδίδουμε τη σύγχυση σε αδυναμία έκφρασης της σκέψης του κυρίου Σαράντη Δημητριάδη και όχι σε ρηχότητα της επιστημονικής του γνώσης.

Δεύτερη παρατήρηση είναι το ότι όπως γνωρίζουμε όσον αφορά τη μέση σύσταση του φλοιού της γης, στον ανώτερο φλοιό το 65,2% των πυριγενών πετρωμάτων περιέχουν SiO2 (χαλαζία). Αυτό το 65,2% λοιπόν σύμφωνα με το κύριο Σαράντη Δημητριάδη είναι καρκινογόνος χαλαζίας! Το νου σας λοιπόν ανόητοι… Στις παραλίες που τριγυρνάτε τα καλοκαίρια, που το σύνολό τους σχεδόν αποτελείται από χαλαζιακή άμμο ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος…

*ΑΣ10 είναι η ελληνική απόδοση της κλάσης διαμέτρου ΡΜ10 αιωρούμενων σωματιδίων