ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Αυτή την εποχή που τα τρολ έχουν ξεχυθεί στο διαδίκτυο και βάλλουν από παντού τις περιβαλλοντικές παραμέτρους –και όχι μόνον–, της επένδυσης στην ΒΑ Χαλκιδική, το μπλογκ politesaristoteli.blogspot.gr μας θυμίζει το θέμα της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας της Ελληνικός Χρυσός, όπως αυτό αποτυπώθηκε στην τελευταία ετήσια έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας.

«Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα στα Μεταλλεία Κασσάνδρας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αναφορικά με την ομαλή λειτουργία τους.

Στην έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός για το 2016 δόθηκαν ορισμένα πολύ σημαντικά στοιχεία που μαρτυρούν, αν μη τι άλλο, ότι η περιβαλλοντική υπευθυνότητα δεν είναι μια πομπώδης έκφραση άνευ περιεχομένου, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που έχει γίνει βίωμα στη συνείδηση όλων των εργαζομένων, μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης.

Στην πράξη αυτό επιβεβαιώνεται και από την απουσία περιβαλλοντικού επεισοδίου καθ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σπουδαίας σημασίας είναι η ενεργοποίηση και λειτουργία του συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όλων των εγκαταστάσεων των μεταλλείων Κασσάνδρας.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μπαίνει στην ηλεκτρονική σελίδα της Ελληνικός Χρυσός και με απόλυτη διαφάνεια να ενημερώνεται για όλες εκείνες τις παραμέτρους που θέλει να μάθει.

Επιπλέον, χρήσιμα όσα και κρίσιμα στοιχεία για τη λειτουργία ενός μεταλλείου είναι η χρήση του νερού, η χρήση της ενέργειας, η χρήση των αποβλήτων, η αποκατάσταση εδαφών αλλά και η προστασία της βιοποικιλότητας της Χαλκιδικής.

Όλα αυτά τα πολύ ουσιαστικά στοιχεία μπορείτε να τα διαβάσετε στις σελίδες 50 – 63 της έκθεσης βιωσιμότητας, που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνικός Χρυσός, όπου και τους στόχους της εταιρείας για τη χρονιά που βαίνει προς το τέλος της.

Στο βίντεο εδώ καταγράφονται όλοι οι παράμετροι του on line συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης.