ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Διαδικασία Υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στα πλαίσια της μελέτης Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής τμήματος οριοθετημένου οικισμού της νήσου Αμμουλιανής (Ά κατοικίας), καθώς και περιοχής επέκτασης αυτού (Ά και ΄Β κατοικίας)» θα πραγματοποιηθεί στις  10 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:30 στο Κοινοτικό Κατάστημα της Αμμουλιανής.

Η ημερίδα διοργανώνεται από το Δήμο Αριστοτέλη σε συνεργασία με το μελετητικό γραφείο που έχει αναλάβει την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης και σκοπό έχει την ενημέρωση των δημοτών και ιδιοκτήτων ακινήτων της Δ.Κ Αμμουλιανής σχετικά με την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί το τελευταίο στάδιο ανάρτησης της Πολεοδομικής Μελέτης και το πρώτο στάδιο έναρξης της πράξης εφαρμογής.

Η προθεσμία κατάθεσης των δηλώσεων ιδιοκτησίας είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Πέραν της ημερομηνίας αυτής, οι ιδιοκτησίες θα δηλώνονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Οι δηλώσεις κατατίθενται ήδη από τις 10 Αυγούστου στην έδρα του Δήμου, Δημαρχείο, Ιερισσός, ημέρες Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη και ώρες 10:00-14:00. Έντυπο υποβολής δήλωσης παραλαμβάνεται από την αρμόδια υπάλληλο κα. Ε. Ασλανίδου (τηλέφωνο για πληροφορίες: 23773-50029).

 

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.gr, 31/8/2017]