ΔΙΕΘΝΕΣ «ΑΝΟΙΓΜΑ» ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα μελέτης για τη βιομηχανία μετάλλων 

Στη διεύρυνση της παρουσίας της στη διεθνή αγορά στοχεύει η βιομηχανία μετάλλων, στην προσπάθειά της να αντισταθμίσει τις απώλειες λόγω της χαμηλής εγχώριας ζήτησης, αλλά και της υποχώρησης των διεθνών τιμών, όπως επισημαίνει σε πρόσφατη μελέτη της η Infobank Hellastat.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst, κατά τη διάρκεια του 2014 και μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2015 η ζήτηση σε κάποιους τομείς της αγοράς εμφάνισε ήπια ανάκαμψη λόγω της επανεκκίνησης της κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων, καθώς και της υλοποίησης κάποιων μικρότερων έργων υποδομής. Ωστόσο, η επιβολή των capital controls, η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών σε συνδυασμό με την υποτονική εγχώρια ζήτηση στην ιδιωτική οικοδόμηση «πάγωσαν» την υλοποίηση αρκετών κατασκευαστικών έργων. Αναφορικά με την πορεία των μετάλλων διεθνώς τα τελευταία δύο χρόνια οι αγορές παρέμειναν ασταθείς, με τις τιμές να παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα εξαιτίας της ανησυχίας των επενδυτών για την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας αλλά και την ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Το γεγονός αυτό αποτυπώθηκε στη βαθμιαία αποκλιμάκωση των τιμών από το δεύτερο εξάμηνο του 2015, τάση που εντάθηκε κατά τη διάρκεια του 2016, επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα των μεταλλοβιομηχανιών. Ισχυρό αντίβαρο σε όλα αυτά αποτέλεσαν οι εξαγωγές και ειδικά οι εξαγωγές αλουμινίου. Αντιθέτως, η εικόνα στην αγορά χάλυβα ήταν αρνητική, με τη φθίνουσα ζήτηση και τις εξαγωγές φθηνών πρώτων υλών και προϊόντων από την Κίνα να προκαλούν πίεση στις διεθνείς τιμές

Με βάση το δείγμα 37 μεταλλευτικών επιχειρήσεων της μελέτης, ο κύκλος εργασιών το 2015 αυξήθηκε κατά 24,2%, στα 2,8 δες. ευρώ, μεταβολή που προήλθε κυρίως από τις 4 μεγαλύτερες βιομηχανίες. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων υπερδιπλασιάστηκαν στα 193,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι προ φόρων ζημιές περιορίστηκαν απότομα σε 3,8 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων αυξήθηκε στο 3,5%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ παρέμεινε αρνητικό (2,1%). Η κεφαλαιακή μόχλευση αυξήθηκε οριακά στο επίπεδο του 1,1 προς 1.

Βαθιά «ανάσα»

Μεγάλη ανάσα στη μεταλλοβιομηχανία έδωσαν οι εξαγωγές και ειδικά οι εξαγωγές αλουμινίου που συνοδεύτηκαν από την άνοδο στις τιμές κατεργασίας, καθώς και ο περιορισμός του ενεργειακού κόστους στην εγχώρια αγορά κατά τη διετία 2014-2015 λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών των καυσίμων, που σε συνδυασμό με δράσεις βελτιστοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών βοήθησε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 20/5/2017]