ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ

larko1-thumb-largeΓια την επιστροφή 136 εκατ. ως παράνομη κρατική ενίσχυση. Στις 26 Ιανουάριου οι προσφυγές της ΛΑΡΚΟ κατά της Κομισιόν.

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο συζητούνται την ερχόμενη Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, οι προσφυγές της ΛΑΡΚΟ κατά δύο αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την επιστροφή στο Δημόσιο 136 εκατ. ευρώ πλέον τόκων ως παράνομη κρατική ενίσχυση και της απόφασης της Κομισιόν που θεωρεί ότι το ποσόν αυτό θα βαρύνει τη ΛΑΡΚΟ, ακόμα και αν πουλήσει περιουσιακά της στοιχεία.

Πρόκειται για παλαιές υποθέσεις, που ξεκινούν τον Μάρτιο του 2013. Μάλιστα στις αρχές Δεκεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων στη ΛΑΡΚΟ.

Το 2013 η Επιτροπή ερεύνησε ορισμένα μέτρα στήριξης της ΛΑΡΚΟ, που είχε λάβει το Δημόσιο την περίοδο 2008-2010, όπως αύξηση κεφαλαίου και μια σειρά κρατικών εγγυήσεων, που δεν είχαν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή για προηγούμενη έγκριση, σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. Η Κομισιόν θεώρησε ότι τα μέτρα αυτά προσέδωσαν στη ΛΑΡΚΟ αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά παράβαση των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η ΛΑΡΚΟ βάλλει κατά της απόφασης αυτής στην υπόθεση Τ423/14, η οποία έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στο Δικαστήριο στις 26/1/17.

Εξάλλου τον Δεκέμβριο του 2013, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, η Ελλάδα γνωστοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να πωλήσει, μέσω ανοικτών διαγωνισμών, ορισμένα στοιχεία ενεργητικού τα οποία, είτε διαχειριζόταν η ΛΑΡΚΟ είτε ανήκαν σε αυτήν: το μεταλλουργικό εργοστάσιο στη Λάρυμνα, μέρος των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη, μέρος των μεταλλείων Εύβοιας και τα μεταλλεία Καστοριάς. Σε χωριστή απόφαση (SA.37954), η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η υποχρέωση επιστροφής της ασύμβατης ενίσχυσης δεν θα μεταβιβαστεί στους αγοραστές αστών των στοιχείων αλλά θα εξακολουθήσει να βαρύνει τη ΛΑΡΚΟ.

Η ΛΑΡΚΟ βάλλει και κατά της απόφασης αυτής στην υπόθεση Τα-412/14.

Ας σημειωθεί ότι η ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ έχει παγώσει, εξ αιτίας και της πληθώρας των νομικών προβλημάτων που είχαν ανακύψει για ορισμένα από αυτά. Τελευταία πάντως έχει αρχίσει να επανεξετάζονται τρόποι εξυγίανσης και αξιοποίησης της εταιρίας, σε συνδυασμό με το business plan για τον περιορισμό του κόστους παραγωγής της που καλείται να εκπονήσει εντός του 2017 και της πρόσφατης συμφωνίας με τη ΔΕΗ για τα τιμολόγια ρεύματος.

Ας σημειωθεί ότι η εταιρεία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρισμού στη χώρα. Έχει ζημιές και αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας καθώς το κόστος παραγωγής της, περί τα 14.000 δολ./τόνο είναι υψηλότερο από τις διεθνείς τιμές του νικελίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME-περίπου 9.780 δολ./ τόνο – τρίμηνα συμβόλαια, 20/1/17). Η νέα σύμβαση προμήθειας ηλεκτρισμού με τη ΔΕΗ προβλέπει τιμολόγιο ηλεκτρισμού στα 37 ευρώ/ MWh, από 58 ευρώ/MWh, κίνηση που εκτιμάται ότι θα μειώσει αισθητά το κόστος παραγωγής της μεταλλουργίας, ανοίγοντας το δρόμο για μία νέα προσπάθεια εύρεσης επενδυτή.

[ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ, της Μανταλένας Πίου, 24/01/2017]