ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ?

fitorio-08Η ανάπτυξη ενός τόπου και η ευημερία των κατοίκων του εξαρτάται από τους φυσικούς πόρους που διαθέτει και από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που τον χαρακτηρίζουν, ενώ καθοριστικός παράγοντας είναι η ορθολογική και χρηστή συν-αξιοποίησή τους.

Από αυτή τη σκοπιά η ΒΑ Χαλκιδική είναι ευλογημένος τόπος και διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως παγκόσμιες μοναδικότητες που την καθιστούν ιδιαίτερο προορισμό για τους επισκέπτες αλλά και τόπο διαμονής για τους ντόπιους.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΒΑ Χαλκιδικής είναι τα εξής:

  1. το ότι γειτνιάζει και αποτελεί την πύλη εισόδου της χερσονήσου του Αγίου Όρους, γεγονός που την καθιστά παγκόσμιας μοναδικότητας θρησκευτικό προορισμό.
  2. το ότι αποτελεί τη γενέτειρα γη του αρχαίου φιλοσόφου Αριστοτέλη γεγονός που την κατατάσσει σε παγκόσμιου εμβέλειας αρχαιολογικό προορισμό, υπό την προϋπόθεση να εντοπιστούν και να αναδειχθούν σχετικές αρχαιότητες ώστε να παρουσιάζει ενδιαφέρον η επίσκεψη και
  3. το γεγονός ότι στη ΒΑ Χαλκιδική υπάρχει πλούσια μεταλλοφορία, η οποία έχει εντοπιστεί κατόπιν σχετικής έρευνας και την καθιστά μεταξύ των πλουσιότερων μεταλλευτικών περιοχών παγκοσμίως, ενώ οι ενδείξεις είναι ελπιδοφόρες για την ύπαρξη ακόμη περισσότερων κοιτασμάτων στην άμεση περιοχή.

Παράλληλα, η ΒΑ Χαλκιδική χαρακτηρίζεται από όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία διακρίνονται στις περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία όμως δεν συνιστούν συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Τα συγκριτικά όμως πλεονεκτήματα είναι τα τρία προαναφερθέντα. Εξ αυτών, αυτό που δύναται να αξιοποιηθεί και να αποδώσει άμεσα είναι το μεταλλευτικό δυναμικό που έχει εντοπιστεί στην περιοχή.

Παράλληλα όμως θα πρέπει να συν-αξιοποιηθούν και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της ΒΑ Χαλκιδικής με μέσο-μακροχρόνιο ορίζοντα απόδοσης.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι εκτός από την ανάπτυξη του τόπου σημαντικό είναι να επιτυγχάνεται και η ευημερία των κατοίκων του, τόσο άμεσα, όσο και μέσο-μακροπρόθεσμα.

Για τα διαθέσιμα δεδομένα στη ΒΑ Χαλκιδική, η άμεση ευημερία των κατοίκων της μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση του μεταλλευτικού δυναμικού της, ενώ συγχρόνως και παράλληλα να αξιοποιηθούν οι παραγόμενοι πόροι για την ανάπτυξη και απόδοση των υπολοίπων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της.

Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι εάν είναι εφικτή η συν-αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ΒΑ Χαλκιδικής και των λοιπών δραστηριοτήτων. Η έως σήμερα εμπειρία δείχνει ότι είναι εφικτή η συνύπαρξη όλων των δραστηριοτήτων.

Το γεγονός ότι η παραδοσιακή μεταλλευτική δραστηριότητα θα μεταβληθεί και θα μετατραπεί σε μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα χρυσού, δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της περιοχής, η οποία είναι μεταλλευτική, λόγω της κληρονομιάς της.

Επίσης, το γεγονός της μεγαλύτερης κλίμακας μεταλλευτικής δραστηριότητας δεν απαγορεύει την ανάπτυξη των υπολοίπων δραστηριοτήτων αφού δεν προκαλείται καμία περαιτέρω όχληση, πέραν των έως σήμερα γνωστών.

Επομένως, για την άμεση ευημερία των κατοίκων της ΒΑ Χαλκιδικής απαιτείται η άμεση αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος που σχετίζεται με την ύπαρξη των πλούσιων κοιτασμάτων της.

Θα πρέπει όμως οι τοπικοί άρχοντες και ιδιαίτερα η Δημοτική Αρχή να αξιοποιήσουν κατάλληλα την ευκαιρία και να αποκομίσουν τα μέγιστα από τη μεταλλευτική δραστηριότητα, τα οποία να τα διαθέσουν κατάλληλα προς ανάπτυξη της περιοχής με μεσό-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η ΒΑ Χαλκιδική θεωρείται και είναι ευλογημένος τόπος. Απαιτείται όμως ορθολογική και χρηστή συναξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και των λοιπών χαρακτηριστικών της, χωρίς να αποκλείεται κανένας πόρος. Είναι αναγκαία η συναξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, ξεκινώντας από τους πιο σημαντικούς.

Με εκτίμηση,Αθανάσιος Γ. Καρίνας

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr/ ,του Αθ. Καρίνα Μεταλλειολόγου Μηχανικού – Γεωτεχνικού, 28/6/2016]