ΕΙΣΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ! ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΞΑΝΑΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΟΝ…

ΣτΕΗ απόφαση ΣτΕ 221/2016 αφορά την αίτηση της Ελληνικός Χρυσός να ακυρωθεί η απόφαση του ΥΠΑΠΕΝ επί Λαφαζάνη με την οποία επιστράφηκε στην εταιρεία το Προσάρτημα 5 της Τεχνικής Μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας προκειμένου να «συμπληρωθεί και να διορθωθεί» σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Υπουργείου.

Ο νομοθέτης του ΣτΕ αρχίζει να αποδομεί ένα-ένα τα επιχειρήματα του Υπουργείου και φτάνει στο άρθρο 13, σελ. 15., όπου συμφωνεί ευθέως πως η άρνηση της Διοίκησης να εγκρίνει το εν λόγω προσάρτημα με την αιτιολογία που προβάλλεται, είναι παράνομη, αφού επιστροφή φακέλου προβλέπεται στο άρθρο 102 του Κ.Μ.Λ.Ε. (Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών), μόνο σε περίπτωση που διαπιστώνεται ανακρίβεια ή ανεπάρκεια στοιχείων, γεγονός που δεν συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού –όπως αναφέρει–, «ο φάκελος που υποβλήθηκε είναι επαρκής και ακριβής».

Στο τέλος το ΣτΕ καταλήγει πως οι αιτιάσεις του Υπουργείου είναι «πλημμελώς αιτιολογημένες», τις ακυρώνει και αναπέμπει την υπόθεση στην αρμόδια υπηρεσία για νέα, νόμιμη κρίση. Με άλλα λόγια, το ΣτΕ απευθυνόμενο στη Διοίκηση, δηλαδή το Υπουργείο, λέει πάρτε τον φάκελο και ξανακοιτάξτε το, να δείτε πως όλα είναι εκεί, όπως ακριβώς σας τα περιγράψαμε σε αυτά τα 15 άρθρα.

Τελικά κάποιοι εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν (ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν) απλά πράγματα. Δείτε εδώ και μόνοι σας την απόφαση 221/2016 ΣτΕ.